';
side-area-logo

KA1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği – Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

Ulusal Ajansın teklif çağrısına çıktığı Erasmus+ KA1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği – Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği projesi yaşam becerileri ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla 15 – 35 yaş arası gençlere yönelik doğrudan ya da dolaylı çalışmalar yürüten profesyonellerin bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşarak gerçekleştirilecek eğitimler sayesinde uluslararası alanda bir ağ oluşturarak başarılı ortaklıklar kurmasını sağlayacak başvuruları destekleyecektir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program ve Ulusal Ajans teklif çağrıları kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız. Programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

erasmus+

Son Başvuru Tarihi: 05.02.2020 / 30.04.2020 / 01.10.2020 – Saat: 13:00 (Türkiye saati)

Program Bütçesi
Azemi Destek
Azami Destek Oranı  
Proje Süresi 3 - 24 ay
Programın Hedefleri Genel Hedef: : Gençlere yönelik çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlar için işgücü piyasasını nitelikli bir şekilde güçlendirmek
Özel Hedef: Gençlik çalışanlarının mevcut bilgilerini uluslararası alanda edinecekleri tecrübeler ile birleştirerek kurumsal olarak sundukları hizmetin kalitesini ve paydaşlar arası işbirliğini arttırmak
Uygun Başvuru Sahipleri ● Kar amacı gütmeyen kurum, kuruluş, dernek, STK
● Avrupa Gençlik STK’sı
● Sosyal girişimler
●Yerel kamu kurum, kuruluşları
●Ulusal kamu kurum, kuruluşları
●Resmi olmayan, bağımsız gençlik grupları
●Bölgeler Birliği
●Avrupa Karasal İşbirliği Gruplandırması
●Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında faaliyeti olan, kar amacı güden kurum, kuruluşlar
Uygun Faaliyetler Uygulama ve deneyimlerin paylaşımı,
Yenilikçi uygulamaların test edilmesi, geliştirilmesi,
Örgün, yaygın ve informal öğrenmeye dayalı yeterliliklerin paylaşılması,
Avrupa vatandaşlığı bilincini oluşturulması için gerçekleştirilecek seminer, eğitim kursları, araştırma ziyaretleri, işbaşı eğitimi, gözlem faaliyetleri

Erasmus+ KA1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği – Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği Nedir?

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği gençler üzerine aktif faaliyette bulunan kurum çalışanlarının deneyim ve uzmanlıklarını paylaştığı uzun vadede taraflar arası proje ortaklıkları kurulmasını sağlayan bir Erasmus+ eğitim projesidir.

Kimler Katılımcı Olabilir, Şartlar Nelerdir?

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği projesine, program ülkeleri ve bunların komşu ortak ülkelerinde yer alan gençlik alanı üzerine kurulu aktif çalışmaları bulunan bütün STK, kamu kuruluşu ve sosyal sorumluluk amaçlı kâr amacı güden kuruluşlar katılabilir. Üst yaş sınırı olmaksızın 18 yaşından büyük bütün gençlik çalışanları Erasmus+ KA1 projeleri içinde katılımcı olarak yer alabilir. Her bir hareketlilik için en fazla 50 katılımcı kabul edilir.

Projenin Süresi Nedir?

Erasmus+ projeleri süresi 3 ay ile 24 ay arasındadır. Faaliyetler, seyahat günleri hariç 2 gün ile 2 ay arasında gerçekleştirilir.

Neler Yapılır? Kazanımlar Nelerdir?

Proje STK’ların katılımına açık olması sebebiyle sivil toplum yararına çalışan kuruluşlar arasında diyaloğun artırılmasına destek olmaktadır. Katılımcıların Erasmus+ KA1 projeleri süresince gözlem yaparak aynı alanda çalıştıkları uluslararası kurum ve kuruluşların işleyişlerine tanık olmaları mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktadır.

Hibe Neleri Kapsar?

Ulusal Ajansın karşıladığı Bireylerin Öğrenme Hareketliliği hibe, ulaşım desteğini, yeme içme ve barınma giderlerini, varsa engelli katılımcı ve refakatçilerinin ekstra giderlerini, vize, ikamet izni ve aşı gibi diğer maliyetleri kapsar. Katılımcılara bu destek nakit olarak verilmez. Hizmet şeklinde verilir. Katılımcıların pasaport çıkarma aşamasında oluşacak masrafları hibe tarafından karşılanmaz. Yeme içme kapsamında ek taleplerin (vegan, vejetaryen, alerji vs.) bildirilmesi sonucunda gereken hazırlık ve tedbirler gerçekleştirilir. Hazırlanan Erasmus+ projeleri kapsamında programın tamamına katılım göstermeyen katılımcılar hibeden faydalanamazlar.

Başvurular Ne Zaman Yapılır?

Hareketlilik 3 ayrı dönemde gerçekleştirilir. 1 Mayıs-30 Eylül dönemi için 5 Şubat, 1 Ağustos-31 Aralık için 30 Nisan, 1 Ocak-31 Mayıs dönemi için 1 Ekim Brüksel saati ile 12:00 son başvuru tarihleridir.

Projeye Katılmak İçin Ne Yapmalıyım?

Pasaport işlemlerinin uzun süreceği dikkate alınarak pasaportunuz hazır bir şekilde projelere başvuru yapmak daha sağlıklı olacaktır. Başvuru yapmak için Organizasyon Kimliği (OID) gereklidir. Daha önce herhangi bir Erasmus+ programına başvurusu bulunan kişilerin OID’leri mevcuttur. Başvurular çevrim içi formatta Avrupa Komisyonunun internet sayfasından gerçekleştirilir. İşlemler esnasında güncel Program Rehberi dikkate alınmalıdır. İstenen ek belgelerin elden teslim edilmeyeceği, başvuru formu ile beraber sisteme yükleneceği unutulmamalıdır. Ulusal Ajans teklif çağrıları dönemlerinde bu süreçlere yardımcı olması amacıyla bilgilendirici toplantılar düzenlemektedir. Toplantılara dair duyuruların internet sitesinden takip edilmesi ve oturumlara katılım gösterilmesi başvuruların eksiksiz tamamlanması için faydalı olacaktır. Daha fazla bilgi edinmek ve sorularınızı sormak için 0312 922 02 20 telefon numarasından ya da info@sundanismanlik.net mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Her Proje Kabul Edilir Mi?

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği başvurularının Turna Proje Yönetim Sistemi’nde yer alan uygunluk kriterlerinin tamamına uyması beklenir. Bu kriterlere uymayan başvurular değerlendirilmez, reddedilme sebepleri yazılı olarak taraflara bildirilir. Bu aşamayı geçen başvurular bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilir ve puanlama yapılır. En yüksekten en düşüğe doğru sıralanan başvurulara sırayla hibe verilir. Sonuçlar taraflara bildirilir.

Projem Kabul Edildi, Ne Yapmalıyım?

Kabul ve yedek listelerinin resmi bildirimlerinden sonra tarafların sözleşme yapabilmeleri için talep edilen belgeleri tamamlamaları gerekir. Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Sözleşmelerinin Ulusal Ajansa iletilmesinden sonra başvuru sahipleri yararlanıcı konumuna geçer ve belirlenen hibelerin dağıtımı başlar.

Ulusal Ajans teklif çağrıları hakkında daha detaylı bilgi için;

https://www.ua.gov.tr/anasayfa/icerikler/teklif-cagrilari/