';
side-area-logo

İş Planı Ödülü ve Destek Programı

İş Planı Ödülü ve Destek Programı girişimcilerin düzenlenen yarışmalar aracılığıyla iş planı, iş modeli ve iş fikirlerinin ödüllendirilerek hayata geçirilmesini destekler.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

kosgeb
Ödül 25.000 TL / 20.000 TL / 15.000 TL
Azemi Destek 12 - 36 Ay
Programın Hedefleri Girişimcileri iş kurma ve yürütme konusunda teşvik etmek
Uygun Başvuru Sahipleri Gerçek ve tüzel kişi statüsüne sahip girişimciler

İş Planı Ödülü ve Destek Programı Nedir?

Yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim yoluyla girişimciliğin bir ders olarak verilmesi halinde katılımcı öğrenciler KOSGEB ve yükseköğretim kurumunun birlikte hazırladığı yarışmaya katılmaya hak kazanırlar. Yükseköğretim kurumu başarılı olarak kabul ettiği en az 6, en fazla 12 başvuruyu değerlendirmeye gönderir. 3 KOSGEB personeli ve 2 öğretim üyesinden oluşan 5 kişilik jüri oy çokluğu ile karar verir. İlk 3 dereceye giren öğrencilerden kendi işletmelerini kurmuş olmaları şartıyla birinciye 25.000 TL, ikinciye 20.000 TL ve üçüncüye 15.000 TL ödül verilir.
Farklı kurum ve kuruluşların düzenlediği KOSGEB’in onayladığı yarışmalarda ilk üç dereceye giren katılımcılara Türkiye’de mevcut / kuracakları işletmeleri olmak şartıyla geri ödemesiz 100.000 TL’ye kadar ödül verilir.

Ulusal ya da uluslararası yarışmalarda başarılı kabul edilen yurtdışı merkezli girişimlerin ülkemize uyarlanarak yerli teknolojilerin oluşmasına imkan sağlayacak girişimcilerin Türkiye’de mevcut / kuracakları işletmelerin kalkınmasına destek sağlamak amacıyla ilk derece sahibinden başlamak üzere geri ödemesiz 100.000 TL’ye kadar ödül verir.

KOSGEB’in düzenlediği yarışmalarda öncelikle yarışmaya dair bir çağrı metni duyurulur. Bu çağrıda yarışmanın teması, değerlendirme kriterleri, ödül miktarları ve takvim yer alır. Gerçekleştirilen yarışmada ilk üç dereceye girenlerin Türkiye’de mevcut / kuracakları işletmelerine yönelik geri ödemesiz 100.000 TL’ye kadar ödül verilir.

İş Planı Ödülü Destek Programı, girişimcilik sektöründe yer alanlar ile işbirliği ağları kurularak bu alanda iş kurma ve sürdürmenin özendirilmesi için düzenlenen yarışmalarda başarılı kabul edilen projelerin hayata geçirilmesini destekler.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Ödül kazanan girişimcilerin Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek ya da tüzel kişi statüsünde olması ve KOBİ Bilgi Sistemi’nde kaydının aktif olması gerekir.

Girişimci ve işletmeler İş Planı Destek Programından yalnızca 1 defa yararlanabilir. Girişimcilik Destek Programı ve Girişimciliği Geliştirme Destek Programından yararlanan girişimci ve işletmeler bu programdan yararlanamaz.

Süreç Nasıl İşler?

Destek programı kapsamında gerçekleştirilen başvuru uygun bulunduğu halde banka hesabına ödüle dair ödeme gerçekleştirilir. Ödül kazanan girişimcilerin jüri onay tarihinden itibaren 24 ay içinde en az %50 ortaklık payı olan işletmesini kurması beklenir. Ödül kazanan işletme sahiplerinin ise jüri onay tarihinden geriye dönük 24 ay içinde kurulmuş işletmeleri olması gerekir.

İş Planı Ödülü’nün 25.000 TL’den fazla olması halinde ilk ödeme 25.000 TL olarak gerçekleştirilir. Kalan tutar 3’er aylık periyotlar halinde her seferinde 25.000 TL olacak şekilde ödenir.

KOSGEB, desteklenen işletmeleri kendi personeli aracılığıyla ya da hizmet alımı yaparak izleme ve değerlendirme hakkına sahiptir. Destek süresince işletmenin tasfiyesinin gerçekleşmesi ya da kapanması durumunda destek kesilir ve ödeme tarihinden itibaren başlayacak faiz ile tahsil edilir.

İşletmenin devredilmesi ya da başka bir işletme ile birleşmesi durumlarında desteğin sonlandırılma durumuna uygulama birimi karar verir.

Destek devam ederken işletmenin faaliyetlerine kendi dışında oluşmuş sebeplerden (Terör, ölüm, ağır kaza / hastalık, yangın, doğal afet, hırsızlık vs.) ötürü devam edememesi durumlarında durdurma ya da devama yönelik KOSGEB Başkanı karar verir.