';
side-area-logo

KA1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği – Gençlik Değişimleri

Ulusal Ajansın teklif çağrısına çıktığı Erasmus+ KA1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği – Gençlik Değişimleri projesi ile en az iki farklı ülkeden gençlerin bir araya gelerek karşılıklı kültür etkileşiminde bulunmasına olanak sağlayan proje başvurularını destekleyecektir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili Bireylerin Öğrenme Hareketliliği programı kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız. Programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

erasmus+

Son Başvuru Tarihi: 05.02.2020 / 30.04.2020 / 01.10.2020 – Saat: 13:00 (Türkiye saati)

Program Bütçesi
Azemi Destek
Azami Destek Oranı  
Proje Süresi 3 - 24 ay
Programın Hedefleri Genel Hedef: : Gençlerin Avrupa vatandaşlığı bilincine ulaşmasını sağlamak
Özel Hedef: Farklı toplumsal, kültürel arka plana sahip gençlerin yaygın eğitim yöntemleri ile ortak amaçlar doğrultusunda hareket ederek sosyal gelişimlerini desteklemek
Uygun Başvuru Sahipleri ● Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK,
● Avrupa Gençlik STK’sı,
● Sosyal girişim,
● Yerel düzeyde bir kamu kurum/kuruluşu,
●Bir gençlik kuruluşu bünyesinde olsun ya da olmasın gençlik çalışmaları alanında faaliyet gösteren bir gençlik grubu (gayri resmi/bağımsız gençlik grubu)
●Ulusal veya bölgesel düzeydeki bir kamu kurum/kuruluşu,
●Bölgeler birliği,
●Avrupa Karasal İşbirliği Gruplandırması,
●Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusunda faaliyet gösteren ve kar amacı güden bir kurum/kuruluşu
Uygun Faaliyetler Çalıştaylar
Alıştırma çalışmaları
Tartışmalar
Rol canlandırmalar
Simülasyonlar
Dış mekan faaliyetleri

Erasmus+ KA1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği – Gençlik Değişimleri Nedir?

Avrupa Gençlik Değişimleri iki veya daha fazla ülkenin gençlerinin belirli bir süre içinde gerçekleştirilen atölye, eğitim gibi faaliyetler aracılığıyla beraber yaşayarak farklı kültürleri tanımasına ve kendisini geliştirmesine imkan sağlayan bir Erasmus+ projesidir.

Kimler Katılımcı Olabilir, Şartlar Nelerdir?

Diğer Erasmus projelerinden farklı olarak bu genç değişim programları için yabancı dil sınavını geçme, yeşil pasaporta sahip olma ve herhangi bir üniversitede öğrenci olma zorunluluğu yoktur. 13-30 yaş arasında resmi olmayan genç gruplar halinde ya da gençlik derneklerinin organizasyonları ile herkes katılımcı olabilir. Hareketlilik en az 16 en fazla 60 kişilik gruplar şeklinde gerçekleştirilir. Her grubun 18 yaşından büyük grup lideri bulunur. Her genç 1 defa projeye katılım sağlayabilir.

Projenin Süresi Nedir?

Faaliyetler seyahat günleri haricinde en az 5 en fazla 21 gün sürmektedir. Erasmus+ KA1 projeleri süresi ise 3 – 24 ay arasında değişmektedir.

Neler Yapılır? Kazanımlar Nelerdir?

Avrupa Gençlik Değişimleri programı boyunca katılımcılar grup liderleri tarafından belirlenmiş kategorilerde (çevre, sağlık, eğitim, spor, kültür etkileşimi vs.) karşılıklı kültürel kaynaşma oluşturmak amacıyla çeşitli gönüllü çalışmalar, çalıştaylar, rol canlandırmaları, atölyeler, dış mekan aktiviteleri, simülasyonlar gibi faaliyetlere katılım gösterirler. Programda etnik, dini ya da ideolojik ayrımcılık oluşturabilecek çalışmalardan kaçınılarak Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında Gençlik Değişimleri’nin herkesi kapsaması hedeflenmiştir. Proje ile beraber yeni kültür ve yaşam biçimlerini deneyimleme şansı bulan gençlerin sosyal farkındalıklarının artması ve Avrupa vatandaşlığı bilincine ulaşması beklenmektedir.

Hibe Neleri Kapsar?

Genç değişim programları kapsamında hibe, gerçekleştirilecekse ön hazırlık ziyareti giderlerini, ulaşım desteğini, yeme içme ve barınma giderlerini, varsa engelli katılımcı ve refakatçilerinin ekstra giderlerini, vize, ikamet izni ve aşı gibi diğer maliyetleri kapsar. Katılımcılara bu destek nakit olarak verilmez. Hizmet şeklinde verilir. Katılımcıların pasaport çıkarma aşamasında oluşacak masrafları hibe tarafından karşılanmaz. Yeme içme kapsamında ek taleplerin (vegan, vejetaryen, alerji vs.) bildirilmesi sonucunda gereken hazırlık ve tedbirler gerçekleştirilir. Erasmus+ KA1 projeleri kapsamında hazırlanan programın tamamına katılım göstermeyen katılımcılar hibeden faydalanamazlar.

Başvurular Ne Zaman Yapılır?

Hareketlilik 3 ayrı dönemde gerçekleştirilir. 1 Mayıs-30 Eylül dönemi için 5 Şubat, 1 Ağustos-31 Aralık için 30 Nisan, 1 Ocak-31 Mayıs dönemi için 1 Ekim Brüksel saati ile 12:00 son başvuru tarihleridir. Başvuruların ardından Ulusal Ajans teklif çağrıları beklenmelidir.

Projeye Katılmak İçin Ne Yapmalıyım?

Gençlik Değişimleri’ne başvurmak için pasaport çıkartmanız yeterlidir. Pasaport işlemlerinin uzun süreceği dikkate alınarak pasaportunuz hazır bir şekilde projelere başvuru yapmak daha sağlıklı olacaktır. Gençlik Merkezleri projelerin duyurularını ve başvuru adreslerini en az 10 gün internet sitelerinden yayınlarlar. Ek olarak bu alanda çalışmalar yapan gençlik derneklerini, sosyal medyada oluşturdukları grupları ve duyuruları takip ederek kendinize uygun bulduğunuz projeye başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bireylerin Öğrenme Hareketliliği konusunda fazla bilgi edinmek ve sorularınızı sormak için 0312 922 02 20 telefon numarasından ya da info@sundanismanlik.net mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Avrupa gençlik değişimleri hakkında daha detaylı bilgi için;

https://www.ua.gov.tr/programlar/firsatlar/ka1-ka105-program-ulkelerinde-ogrenim-1/