';
side-area-logo

Yerli Malı Belgesi Nedir?

Yerli Malı Belgesi Nedir?

Ankara Sanayi Odası tarafından sağlanan bu belge üretilen ürünün yerli olduğunu kanıtlamak isteyen firmalar tarafından sıklıkla talep edilir. Ürünü oluşturan hammadde, işçilik ve genel giderler gibi başlıklar altında doldurulan başvuru formu ile firmaya teslimi sağlanmaktadır. Yerli Malı Belgesi; 13/09/2014 tarih ve 029118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği ve 10/06/2017 tarih ve 30092 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SGM 2017/5 sayılı Yerli Malı Tebliğlerinde ayrı ayrı incelenerek üretilen ürünün yerliliğini kanıtlamak için gerekli tutulmuştur.

3- 1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı Kanun ile, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayi işletmesi, sanayi işleri ve sanayici tanımı kapsamına alınmıştır.

1920x1280

Nasıl başvuru yapılır?

İsteyen firmaya Danışmanlığımız aracılığı ile verilecek olan Yerli Malı Belgeleri için geçerlilik süresi 1 yıldır. Yerli malı belgesi ücretleri; TOBB Onay Ücreti (125 TL) ve ASO Belge ücreti (210 TL) olmak üzere toplamda 335 TL’dir.

Yerli malı belgesinin düzenlenebilmesi için geçerliliğini koruyan Kapasite Raporu ve Sanayi sicil belgeleri istenmektedir.

Yerli malı belgesi için gerekli olan belgeler aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

Yerli malı belgesi istem dilekçesi

Sanayi Sicil belgesi

Yerli katkı oranı hesap cetveli

Taahhütname

İmza sirküleri

Eğer belge Yeminli mali müşavir tarafından imzalanırsa müşavirin firmada yetkili olduğunu gösteren sözleşme sureti ve mali müşavirlik tasdik sözleşmesi sureti

Üretimde kullanılacak olan hammaddelerin fatura fotokopileri ve firmanın ithalatı olan maddelerin fatura fotokopileri ile gümrük giriş belgeleri.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili yapılacak iş kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımızı bildirmek isteriz.