';
side-area-logo

PATENT DESTEK PROGRAMI

Patent Destek Programı Nedir?

Program, patent başvuru ile tescillerinin teşvik ederek ulusal ve uluslararası patent sayılarının artmasını hedefler.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

TÜRKPATENT veya Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ne başvuruda bulunan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ülkede yerleşik şirketler, üniversiteler, kamu kurum / kuruluşları başvuruda bulunabilir.

Merkezi yurt dışında bulunan işletmeleri ise dar mükellefiyet statüsünde bulunan Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri, vakıflar, dernekler ve iktisadi işletmeleri destek için başvuruda bulunamazlar.

tübitak

TÜRKPATENT’te vekil sicil kaydı bulunan vekiller başvuru sahibi olamayacakları için destekten faydalanamazlar fakat başvurunun vekilin aracılığıyla yapılmış olması halinde vekil desteği ve vekil ödülünden faydalanabilirler.

Ulusal Patent Tescil Ödülü ve Uluslararası Patent Tescil Ödülü’ne yalnızca gerçek kişiler, üniversiteler, üniversitelerin kurduğu sermaye şirketi özelliği taşıyan teknoloji transfer ofisleri, küçük ve orta ölçekli işletmeler başvurabilir.

Destek Kapsamı Nedir?

Program kapsamında ulusal patent başvurularına;

-Ulusal Patent Başvurusu Araştırma Raporu Desteği

-Ulusal Patent Başvurusu İnceleme Raporu Desteği

– Patent Başvurusu Vekil Desteği (sadece vekil kullanılması halinde geçerli) sağlanır.

Uluslararası patent başvurularına;

-Uluslararası Patent Başvuru Desteği

-Uluslararası Patent İnceleme Raporu Desteği sağlanır.

Ulusal patent desteğinden faydalanan başvuru sahipleri aynı patent ailesinde yer alan uluslararası başvurusu için sadece 1 adet Uluslararası Patent Başvuru Desteği ve Uluslararası Patent İnceleme Raporu Desteği alabilir.

Aynı buluşlar için gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası başvurular tek başvuru kapsamında değerlendirilir.

Faydalı model başvurusuna dönüşen patent başvuruları Ulusal Patent Başvurusu Araştırma Raporu Desteği haricinde başka bir destek alamaz. TÜBİTAK desteği almış bir proje ile ortaya çıkan buluşlar program kapsamında destek alabilir.

Aynı patent ailesinde bulunan ve TÜRKPATENT tarafından teşcillenmiş patentlere aşağıda belirtilen durumlar gerçekleşmesi halinde Ulusal Tecil Ödülü verilir;

-Doğrudan TÜRKPATENT’e yapılan başvurunun patent belgesi alması

-Patent İşbirliği Anlaşması kaynaklı TÜRKPATENT’e yapılan başvurunun patent belgesi alması

-Avrupa Patent Anlaşması kaynaklı tescil belgesinin Türkiye’de geçerlilik kazanması

1 sene içinde gerçek kişiler en fazla 5, tüzel kişiler ise en fazla 20 patent başvurusu için destekten faydalanabilir.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Başvurular TÜRKPATENT’in internet sayfası üzerinden yapılır. Ulusal başvurularda başvuru şartlarını sağlayan ve eksik belgesi olmayan tüm başvurular kabul edilir. Sadece Uluslararası Patent İnceleme Raporu Desteği için Buluş Değerlendirme Komisyonu değerlendirme yaparak karar verir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız.