';
side-area-logo

Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı

Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı girişimcilerin iş fikirlerinin iş planına dönüşmesi için uygun mekanizmaları sunan proje başvurularını destekler.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

ticaret
Azami Destek 1.000.000 TL
Proje Süresi 36 Ay
Programın Hedefleri Yenilik ve girişimcilik alanında bilinç seviyesini yükselterek farkındalık yaratmak
Uygun Başvuru Sahipleri Türkiye’de yerleşik olan sermaye şirketleri
Yükseköğretim kurumları ve vakıf üniversiteleri
Kamu araştırma merkezleri ve enstitüleri
Kanun ile kurulmuş vakıflar
Sanayi odaları
Ticaret odaları
Ticaret ve sanayi odaları
Organize sanayi bölgeleri
İhracatçı birlikleri

Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı Nedir?

Program, yenilik ve teknolojik girişimciliğe yönelik gerçek ve tüzel kişileri kapsayan bir farkındalık oluşturma ve kapasite artırma amaçlı eğitim, mentörlük, personel desteği, işbirliği ağı kurma, kümelenme, proje ve teknoloji yönetimi, proje pazarı, yatırımcı pazarı çalışmalarını desteklemektedir. Bu destekle ar-ge, yenilik ve teknolojik girişimcilik alanlarında sunulan kamu desteklerinin kullanımındaki verimin artmasıyla Türkiye’nin yenilik ve girişimcilik açısından kalkınması hedeflenmektedir.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Programa, Türkiye’de yerleşik olan sermaye şirketleri, Yükseköğretim Kanunu’nda belirtildiği şekliyle yükseköğretim kurumları ve vakıf üniversiteleri, kamu araştırma merkezleri ve enstitüleri, kanun ile kurulmuş vakıflar, sanayi odaları, ticaret odaları, ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri ve ihracatçı birlikleri başvuruda bulunabilir.
Personel giderleri kapsamında projeye dair uzmanlık alanlarında doktorası bulunan personel için asgari ücretin en fazla 12 katı, lisans mezuniyeti ile başvuru tarihi arasında 48 aydan fazla olan personel için asgari ücretin en fazla 10 katı, 48 aydan az personel için en fazla 6 katı, ön lisans mezunu personel için asgari ücretin en fazla 4 katı, lise ve altı eğitim düzeyine sahip personel için asgari ücretin en fazla 3 katı aylık destek sağlanır.

Bursiyer giderleri kapsamında projede yer alan bursiyerlere burs ödemesi yapılır. Bursiyerin aynı anda birden fazla projede görev alması durumunda sadece bir program için ödeme yapılır.

Proje ekibinin projeye hizmet eden ve ekonomi sınıfı olmak kaydıyla uçak, tren, otobüs ve gemi seyahatlerinde oluşacak masraflar ile konaklama giderlerine destek sağlanır.

Bu desteklere ek olarak yurt içi ve yurt dışı eğitim ve danışmanlıklar dahil olmak üzere hizmet alımları, alet – ekipman, yazılım ve yayın alım giderleri, toplantı / organizasyon giderleri, mali müşavirlik ücretleri ve genel giderler bütçeden karşılanır.

Destek Kapsamı Nedir?

Program bünyesindeki destekler geri ödemesiz şekilde sunulur. Desteğin sunulacağı süreye dair üst limit en fazla 36 ay olabilir. Projelerin destek miktar ve oranları her çağrı için özel olarak duyurulur.
Bu programdan destek alan kuruluşlar kamunun sunduğu diğer desteklerden de faydalanabilirler.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Kuruluşların sundukları proje önerileri danışma kurulunda değerlendirilir ve raporlanır. Gerek görülmesi halinde değerlendirmeler kapsamında yerinde inceleme ya da davet gerçekleştirilebilir. Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanır. TÜBİTAK proje boyunca bilimsel, teknik, idari ve mali bakımdan projenin hedeflerine uygun ilerleyip ilerlemediğini inceleme ve denetleme hakkına sahiptir. Bu takibin sonucunda projenin amacına hizmet etmediği tespit edilirse desteğin devam etme durumuna komite karar verir. Projenin yürürlükten kaldırılması kararlaştırıldığında özel hesapta kalan tutar iade edilir. Bu süreçte kuruluşun kusuru olması halinde kalan tutarla birlikte ödeme yapılan tutarın da gecikme faizi ile birlikte iade edilmesi gerekir.