';
side-area-logo

Serhat Kalkınma Ajansı – 2021 Yılı Fizibilite Destek Programı

 

Serhat Kalkınma Ajansı teklif çağrısına Fizibilite Destek Programı ile TRA2 Bölgesi’nde ulusal plan ve programlar çerçevesinde bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasını konu alan projeleri destekleyecektir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2021 Saat: 17.00

 

Program Bütçesi

 

2.000.000 TL

Azami Destek 250.000 TL
Azami Destek Oranı Azami: %100
Proje Süresi 12 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

 

·         Kamu kurumları

·         Yerel yönetimler

·         Üniversiteler

·         Sivil toplum kuruluşları

·         Diğer kamu kurum ve kuruluşları

·         Organize sanayi bölgeleri

·         Küçük sanayi siteleri

·         Teknoparklar

·         Teknoloji geliştirme bölgeleri

·         Endüstri bölgeleri

·         İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar

·         Kâr Amacı Gütmeyen Birlik (Mahalli idare birliği olmayıp kanunla kurulmuş birlikler)

·         Kar amacı Gütmeyen Kooperatif (destek başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle

 

Son Başvuru Tarihi 31.12.2021 – Saat: 17:00
Program Öncelikleri

1.       TRA2 Bölgesi’ndeki mevcut turizm destinasyonlarının geliştirilerek markalaşması, yeni turizm destinasyonlarının oluşturulması ve Bölgenin turizmden elde ettiği gelirlerin artırılmasını amaçlayan Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesi ve Markalaşması Sonuç Odaklı Programına yönelik çalışmalar

2.       TRA2 Bölgesi’nin sahip olduğu kırsal değerlerle; Bölgenin üretkenlik, verimlilik ve refah düzeyinin artırılmasını amaçlayan Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programına yönelik çalışmalar.

3.       İmalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin kurumsal yapısının güçlendirilerek Bölge ve Ülke ihtiyaçlarına cevap verecek seviyeye ulaşması, stratejik yönetim yetkinliklerinin geliştirilmesi sağlanarak istihdamın artırılmasını amaçlayan İmalat Sanayinin Geliştirilmesi ve İstihdamın Artırılması Sonuç Odaklı Programına yönelik çalışmalar.