';
side-area-logo

B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği

Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı yurt içi ve yurt dışı fark etmeksizin öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten kuruluşların Türkiye’de kuracağı laboratuvarlar başvurularını destekler.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

tübitak
Azami Destek 4.000 TL / 1.000 TL
Proje Süresi 12 Ay
Programın Hedefleri Lisans öğrencilerini sanayi sorunlarına araştırma ve buna yönelik çözüm / iyileştirme projeleri yapmaları için teşvik etmek
Uygun Başvuru Sahipleri Lisans eğitimi devam eden öğrenciler

Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Nedir?

Program, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tıbbi Bilimler ve Tarımsal Bilimler alanlarında öğrenimi devam eden lisans öğrencilerinin sanayide mevcut sorunu çözme ya da sanayiye yönelik uygulanabilir bir yöntem, iyileştirme ya da geliştirme süreçlerini içeren lisans bitirme tezlerine destek verir.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuru sahibinin lisans eğitimi alması, projesinin akademik ve sanayi danışmanları eşliğinde yapılması, aynı dönemde tek başvurusunun olması ve daha önce aynı destekten faydalanmamış olması gerekir.

Başvurular bireysel ya da takım olarak yapılabilir. Takım başvurularında TÜBİTAK’a karşı sorumlu olan proje yürütücüsü ve en fazla 3 ortağı olmak üzere 4 kişi limiti vardır.

Programa öğrenim süresini aşmış, öğrenim programı açık öğretimde yer alan ve hazırlık sınıfında eğitimi devam eden öğrenciler başvuruda bulunamazlar.

Destek Kapsamı Nedir?

Bütçe kapsamında tez desteği en fazla 4.000 TL’dir. Projenin hazırlanması ve uygulanması için danışmanlık sunan akademik ve sanayi danışmanlarına ise proje başına en fazla 1.000 TL ödeme yapılır. Her danışman tek dönemde en fazla 2 proje için destek alabilir. Akademik danışmanın ve sanayi danışmanının aynı kişi olması halinde sadece biri için destek sağlanır.

Danışmanlık yapacak özel sektör kuruluşlarının destek alabilmesi için ar-ge veya tasarım merkezi belgesine sahip, ar-ge birimi bulunan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi ya da teknoparkta yerleşik sermaye şirketi olması gereklidir.

Program, proje için ihtiyaç olan makine – teçhizat, sarf malzemesi, kırtasiye gideri, seyahat giderleri ve hizmet alımı bedellerine destek sağlar.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Başvurular yılda 12 dönem olacak şekilde açılır. Her ayın son iş gününe kadar çevrimiçi olarak yapılır. Değerlendirmeler 2 adımda tamamlanır. İstenen formata uygun olmayan, eksik belgesi olan ya da gerekli koşullarını sağlamayan başvurular ön incelemede elenir. Bu aşamayı geçen başvurular bilimsel değerlendirmeye alınır. Kurul üyeleri ve uzmanlar projenin amacı, yenilikçi yönü ve teknolojik değeri, yöntemi, başarı ölçütleri, risk yönetimi, sanayiye yönelik çıktıları, yaygın etkisi, lisans eğitimi çerçevesinde yapılabilirliği ve adayın daha önce gerçekleştirdiği çalışmaları inceleyerek değerlendirmeyi tamamlar. Onaylanan başvurular için proje süresi 12 ayı aşmamalıdır.

Ödemeler başvuru aşamasında verilen öğrenciye ait banka bilgilerine gerçekleştirilir. Proje için kullanılması uygun görülen malzemeler proje bitiminde üniversite ayniyatına geçer.