';
side-area-logo

1707 – Sipariş Ar-Ge KOBİ Destekleme 2021-1 Çağrısı

TÜBİTAK’ın teklif çağrısına çıktığı 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri Destekleme Çağrısı ile potansiyel müşterisi olan yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştireceği Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi; hem işbirliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını amaçlanmaktadır.

Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluşun ortak başvuru yapması ve Tedarikçi Kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması şartı bulunmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 03.06.2021 Saat: 23.59

Proje Bütçesi 75.000.000 TL
Azami Destek 2.500.000 TL (Projenin toplam masrafı; ayni katkılar ve hibe desteği dâhil)
Azami Destek Oranı %40
Proje Süresi 36 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

 

Müşteri Kuruluş: Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan, bu ihtiyacının karşılanması amacıyla Tedarikçi Kuruluşla işbirliği sözleşmesini imzalayan, sektörüne ve ölçeğine bakılmaksızın, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketler.

 

Tedarikçi Kuruluş: Müşteri Kuruluş ile işbirliği anlaşması yapan ve proje kapsamında Ar-Ge çalışmalarında yer alan Türkiye’de yerleşik KOBİ ölçeğinde sermaye şirketini ya da şirketler

 

Son Başvuru Tarihi 03.06.2021 Saat: 23.59

 

 

 

 

Desteklenen Giderler

 

Yalnızca, Tedarikçi Kuruluşun projenin ürün/süreç geliştirme aşamasına ait olan aşağıdaki giderleri desteklenir:

a) Personel giderleri.

b) Seyahat Giderleri.

c) Danışmanlık giderleri (Ayrıca bkz. 10.2.).

ç) Hizmet alımı giderleri (Ayrıca bkz.10.2.)

d) Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri.

e) Malzeme ve sarf giderleri