';
side-area-logo

TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU

TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU

19.09.2018 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan değişikliğe göre Türk Vatandaşlığının istisnai kazanımına bazı
kolaylıklar getirilmiştir. Buna göre normal şartlar altında Türkiye’ye gelerek vize veya vize muafiyet süresinden
daha uzun kalmak isteyen yabancıların ikamet veya çalışma izni almaları gerekmekte olup, Türk vatandaşlığı
talebinde bulunabilmek için ise Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan asgari vatandaşlık kriterlerinin
karşılanması gerekmekte olup bununla beraber belirlenen süre boyunda Türkiye sınırları içerisinde kalınması
başvuru yapacak olan adaylardan beklenmektedir.

ticaret

Yapılan değişiklikler Nelerdir?

2018 yılı öncesinde yapılan bir başka değişikliğe göre ise Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanım şartlarına
bazı maddeler eklenmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde serbest sermaye yatırımı yapanlar, taşınmaz mal satın
alanlar, ülke içinde istihdam oluşturan yatırımcılar, yerel bankalarda mevduatı bulunanlar ve devlet borçlanma
araçlarını satın alan yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunabileceği belirtilmiştir.
Bu kapsamda önceki talep ve değişiklikleri de içeren kararlar 19.09.2018 tarihli ve 106 sayılı karar çerçevesinde
Resmi G azete’de yayınlanmıştır.

Kimler başvurabilir?

– Bu karar aracılığıyla bahsedilen istisnai Türk vatandaşlığı alım kriterlerini karşılamak adına yapılacak yatırımların
tutarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklere göre;

– Düzenleme öncesinde 1.000.000,00 Amerikan doları değerinde bir taşınmaz bulundurma şartının
değeri 250.000,00 Amerikan doları veya karşılığı kadar Türk lirasına düşürülmüştür.

– Türkiye’de bulunan yabancı veya yabancılar tarafından kurulacak iş neticesinde iştiham edilmesi
gereken kişi sayısı 100’den 50 kişiye indirilmiştir. (Bu kriter kapsamında yapılan istihdam Aile, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenmelidir.

– En az 3.000.000,00 Amerikan doları tutarında yerel bankalarda mevduat bulundurma şartı 500.000,00
Amerikan doları veya karşılığı Türk lirasına indirilmiştir. (Bu kriterin karşılanması için de bahsi geçen
mevduatın 3 yıl ilgili yerel bir bankada bulundurulması ve takibinin Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulu tarafından yapılması zorunludur.)

– En az 3.000.000,00 tutarında Amerikan doları, devlet borçlanma araçlarını satın alma bedeli
500.000,00 Amerikan doları veya emsali Türk lirasına indirilmiştir. (Bu kriterin karşılanması için de
bahsi geçen mevduatın 3 yıl elinde tutma şartı ve takibinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılması
zorunludur.)

Bunlara ek olarak 500.000,00 Amerikan doları veya emsali Türk lirası tutarında gayrimenkul yatırım
fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı en az 3 yıl boyunca elde tutulmalı ve
takibi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılmalıdır.

Başvuruların gerçekleştirilmeden önce ne yönde yapılabileceği, tarihleri ve usulüne uygun başvuru yapılması;
başvurunun ardından takibinin yapılması konusunda Sun Danışmanlık olarak hizmetlerimizden
yaralanabilirsiniz.