';
side-area-logo

TÜBİTAK – PRIMA Programı 2021 Çağrıları Başvurulara Açıldı

TÜBİTAK, teklif çağrısına PRIMA Programı 2021 ile Akdeniz’de su, tarım, gıda, tarım-gıda değer zinciri temalarında başvuruda bulunan projeleri destekleyecektir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi:  

Bölüm 1

   Aşama 1: Ön Teklifler: 13.04.2021 Saat: 19.00

Aşama 2: Tam Teklifler: 09.09.2021 Saat: 19.00

Bölüm 2: 21.04.2021

Azami Destek 35.540.000 AVRO
Proje Süresi Proje Bazında Değerlendirilecektir
Son Başvuru Tarihi

09.09.2021

21.04.2021

Program Kapsamı PRIMA Programı, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkındaki Antlaşma’nın 185. Maddesi kapsamında gerçekleştirilen, 2018 yılından başlayarak 10 yıl sürecek olan çok ortaklı uluslararası araştırma destek programıdır. İlgi program çerçevesinde su, gıda, tarım, tarım-gıda değer zinciri konularında yürütülecek uluslararası ve çok ortaklı araştırma ve inovasyon projeleri desteklenecek olup, bu kapsamda açılan uluslararası proje çağrılarına Akdeniz’in kuzeyinde ve güneyinde yer alan birçok ülkenin katılımı söz konusudur.
Proje Konuları

Bölüm 1:

1.        Arazi tahribatı ve çölleşmeyle mücadele ve ekosistem restorasyonunu teşvik etmek için sürdürülebilir toprak ve su yönetimi.

2.        Organizasyonel iyileştirmeler ve yeni değer zinciri yönetişim modelleri ile küçük ölçekli tarım sistemlerinin çevresel ve sosyo-ekonomik performansının artırılması

3.        Çevresel, sosyal ve sağlık yönleri de göz önünde bulundurularak sürdürülebilir bir beslenme modeli olarak Akdeniz beslenme biçimine bağlılığın artırılması.

4.        Akdeniz bölgesindeki Su-Enerji-Gıda-Ekosistem kaynaklarının Nexus yönetimi hakkındaki bilgilerden yararlanma: kavramlardan pratik çözümlere,

Bölüm 2:

1.        Uyarlanabilir su yönetimiyle Akdeniz’de su kıtlığının azaltılması.

2.        Ekosistem hizmetlerini ve biyoçeşitliliği artırmak, küçük tarım sistemlerini iklim değişikliğine adapte etmek ve çiftçilerin gelirlerini artırmak için agroekolojik uygulamalara dayalı saha uygulamalarının geliştirilmesi.

3.        Uyarlanmış teknolojileri, akıllı tarım-gıda tedarik zincirini ve kriz yönetimi araçlarını kullanarak küçük ölçekli çiftliklerin küresel zorluklara ve COVID benzeri krizlere karşı dirençlerini artırmak.