';
side-area-logo

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın teklif çağrısına çıktığı Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi ile doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımlara yönelik amaçlarını hedef alan proje başvurularını destekleyecektir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

tarimormanlogo (1)
Son Başvuru Tarihi 23.03.2021

Teknoloji Yenileme – Modernizasyon

Başvurularında

250.000,00 TL
Azami Destek Oranı %50
Yatırım Konuları

 

(1) Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında;

a)     Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

b)     Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,

c)     Bilişim sistemleri ve eğitimi,

ç)     El sanatları ve katma değerli ürünler,

d)     İpek böceği yetiştiriciliği,

e)     Su ürünleri yetiştiriciliği,

f)   Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları,

g)     Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

 

Kırsal ekonomik altyapı yatırım konuları için yeni yatırım, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırım, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında başvuru yapılabilir.

Çay ve fındık konusunda kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon için sadece yaş çay ve fındık üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir.

Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilir.