';
side-area-logo

1702-Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı

TÜBİTAK’ın teklif çağrısına çıktığı 1702-Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı ile yükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri ve erken aşama teknoloji şirketleri tarafından yürütülen araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ve patent ile korunan teknolojilerin lisanslama veya devir yolu ile Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerine aktarılması hedeflenmektedir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 19.04.2021 Saat: 17:30

Proje Oranı Müşteri kuruluşlar için: %60 KOBİ ölçeğindeki Müşteri Kuruluşlar için: %75
Proje Süresi 60 Ay
Başvuru Kriterleri

 

Tedarikçi kuruluş KOBİ ölçeğinde olacaktır. Müşteri kuruluş KOBİ ya da büyük ölçekli olabilir. Bu şartları sağlayan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılmakta olup ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlar, müşteri kuruluş ve tedarikçi kuruluş olarak aynı projede yer almaz.

 

Başvuru Dönemleri

 

Çağrının açılması 22 Ocak 2021

Ön kayıt için son tarih 19 Nisan 2021; Saat 17:30

Proje başvurularının PRODİS üzerinden alınması 15 Mart 2021

Çağrı kapanış tarihi 10 Mayıs 2021 (saat 23:59’a kadar)

 

Son Başvuru Tarihi 19.04.2021 Saat: 17:30

 

 

Desteklenen Giderler

 

Müşteri kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ve teknoloji sağlayıcı kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine yönelik teknoloji sağlayıcı kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler ile transfer ettiği teknolojinin uygulamaya alınması için teknoloji sağlayıcı kuruluştan yapacağı eğitim ve danışmanlık işlerine ait hizmet alımları.