';
side-area-logo

KVKK Hizmeti 6698 Sayısı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de yasalaşmış ve kanun 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak bu kanun çerçevesine giren işletmelerin VERBİS sistemine kayıtlarını zorunlu tutmuş ve sistem içerisinde verilerin yasalara uygun bir şekilde işlenmesinin takibini sağlamıştır. KVKK kapsamında firmalardan kişisel veri koruma birimi oluşturulması, bu birimdeki takım arkadaşlarına gerekli eğitimlerin verilmesi, işlenen bilgilerle ilgili analizlerin yapılması ve bir kişisel veri envanteri oluşturulması gerekmektedir. KVKK Hizmetleri Güncel Hibe Programlar Devlet İzin ve Ruhsatları Devlet Teşvikleri Daha Fazlası için Tıklayınız HİBE PROGRAMLARI Avrupa Birliği hibe programlarından bahsetmeden önce sıkılıkla karıştırılan hibe ve proje kavramlarının üzerinden gitmek faydalı olacaktır.Hibe, önceden belirlenmiş bir amacın gerçekleştirilmesi için uygulanacak bir faaliyyeti desteklemek amacıyla kişi veya kuruluşlarla geri ödeme beklemeksizin yapılan ayni ya da mali katkıdır. KVKK Hizmetleri Güncel Hibe Programlar Devlet İzin ve Ruhsatları Devlet Teşvikleri Daha Fazlası için Tıklayınız DEVLET İZİN VE RUHSATLARI Faaliyetleri sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler olarak tanımlanan “GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER” İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’te; birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf olmak üzere üç ayrı sınıfta mütalaa edilmiştir KVKK Hizmetleri Güncel Hibe Programlar Devlet İzin ve Ruhsatları Devlet Teşvikleri Daha Fazlası için Tıklayınız DEVLET VE TEŞVİKLER Devlet Destekleri, ülke ekonomisinde oluşan durgunluk veya kriz dönemlerinde firmaların darboğazdan kurtulmasını sağlamak ya da ekonominin daha da güçlenmesi için firmalara yardımda bulunduğu sistemdir. Devlet Destekleri firmalara doğrudan olabileceği gibi firmaların pazar şartlarını düzenleyerek dolaylı yollardan da olabilir. KVKK Hizmetleri Güncel Hibe Programları Devlet İzin ve Ruhsatları Devlet Teşvikleri Daha Fazlası için Tıklayınız
HİBE PROGRAMLARI

Avrupa Birliği hibe programlarından bahsetmeden önce sıklıkla karıştırılan hibe ve proje kavramlarının üzerinden gitmek faydalı olacaktır. Hibe, önceden belirlenmiş bir amacın gerçekleştirilmesi için uygulanacak bir faaliyeti desteklemek amacıyla kişi veya kuruluşlara geri ödeme beklemeksizin yapılan ayni ya da mali katkıdır. Hibe destekleri, kredi olarak da nitelendirilemez. Ancak verilen hibe miktarının geri ödemesiz olması, karşılıksız olduğu anlamına gelmez. Hibe başvurusu, hibenin kullanılacağı proje faaliyetlerine dair bir taahhüt niteliği taşır.

Proje ise; belirli bir süre içerisinde, belirli bir bütçe ile net olarak tanımlanan hedeflere ulaşmaya yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür.

Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı olan ERASMUS+ Programı Türkiye'de  Ulusal Ajans tarafından koordinasyonu sağlanan en önemli Avrupa Birliği Programlarından birisidir.  ERASMUS+ programı ile kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmaktadır.

Erasmus + programında firmaların yapabileceği faaliyetlere örnek vermek gerekirse; bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketler projeler kapsamında geliştirilen online platformların geliştirilmesinde rol alabilmektedir. Ayrıca, yine geliştirilecek projeler ile ihtiyaca özgü mesleki eğitim içeriklerinin oluşturulması mümkündür.

Programın AdıKurum KısaltmasıSon Başvuru TarihiAktif mi ?
İKA – 2021 Yılı Fizibilite DesteğiİKA17.12.2021Aktif
İZKA – Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)İZKA26.02.2021Aktif
BEBKA – Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek ProgramıBEBKA31.01.2021Aktif
DAKA – Tuşba’da Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi %50 Hibe Destekli Elma Bahçeleri ProgramıDAKA26.02.2021Aktif
KUZKA – 2021 Yılı Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek ProgramıKUZKA31.10.2021Aktif
Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının DesteklenmesiTarım ve Orman Bakanlığı20.02.2021Aktif
Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların DesteklenmesiTarım ve Orman Bakanlığı06.03.2021Aktif
1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme ProgramıTUBİTAK12.02.2021Aktif
1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek ProgramıTUBİTAK12.02.2021Aktif
IPARD – 101 – Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik YatırımlarTKDK19.03.2021Aktif
IPARD – 103 – Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik YatırımlarTKDK26.03.2021Aktif
İSTKA – Yaratıcı Endüstriler Mali Destek ProgramıİSTKA19.03.2021Aktif
İSTKA – Yenilikçi İstanbul Mali Destek ProgramıİSTKA19.03.2021Aktif
İSTKA – Girişimcilik Mali Destek ProgramıİSTKA19.03.2021Aktif
İSTKA – Çocuklar ve Gençler Mali Destek ProgramıİSTKA19.03.2021Aktif
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Fizibilite DesteğiMARKA31.12.2021Aktif
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek ProgramıMARKA31.12.2021Aktif
BEBKA – Yenilik Ve Verimlilik Mali Destek ProgramıBEBKA31.01.2021Aktif
OKA – Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek ProgramıOKA29.01.2021Aktif
BEBKA – Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek ProgramıBEBKA31.01.2021Aktif
GÜNCEL HİBE PROGRAMLARI
DEVLET TEŞVİKLERİ

Devlet Destekleri, ülke ekonomisinde oluşan durgunluk veya kriz dönemlerinde firmaların darboğazdan kurtulmasını sağlamak ya da ekonominin daha da güçlenmesi için firmalara yardımda bulunduğu sistemdir.

Devlet Destekleri  firmalara doğrudan olabileceği gibi firmaların pazar şartlarını düzenleyerek dolaylı yollardan da olabilir.

Doğrudan Devlet Desteklerine örnek; istihdam artışını sağlamaya yönelik istihdam destekleri, satışları artırmaya yönelik pazarlama destekleri, ihracatı artırmaya yönelik ihracat aktivitelerinin desteklenmesi, girişimcileri cesaretlendirmek için girişimci destekleri…

Ülke ekonomileri dönem dönem durgunluk ya da krizlerle karşılaşmaktadır. Bu tarz dönemlerde ülkede üretim ve tüketim düşer, istihdam ve yatırımlar azalır, ar-ge ve inovasyona yapılan yatırımlar azalır. Hükümetler, ekonomide oluşan bu durumlara çeşitli yöntemlerle müdahelede bulunarak durgunluğun ya da krizin piyasa üzerindeki etkisini azaltmaya çalışırlar. Devlet destekleri de bunlardan birisidir. Devlet destekleri sadece kriz veya durgunluk dönemlerinde uygulanmamaktadır. Ülkeler, ekonomilerini güçlendirmek ve büyütmek amacıyla da destekler vermektedir. Var olan üretim, tüketim, yatırım, istihdam gibi konularda artış olması amacıyla da destek verilmektedir.

DEVLET TEŞVİKİ HİZMETLERİ
İZİN VE RUHSATLAR

Faaliyetleri sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler olarak tanımlanan “GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER” İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’te; birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf olmak üzere üç ayrı sınıfta mütalaa edilmiştir.

Gayri Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılmasında, tesisin yeri ve kaçıncı sınıf olduğu esas alınarak Özel İdareler ve Belediyeler olmak üzere Yerel İdareler yetkilendirilmiştir.

Yerel idarelerce verilecek bu ruhsat işlemlerinde, tesiste çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik katı, sıvı ve gaz atıklarla ilgili olarak gerekli önlemlerin yeterince alındığının, işçi sağlığı ve güvenliği ile yangın ve patlamalara karşı gerekli tedbirlerin uygulandığının tespiti amacıyla ilgili kamu kuruluşlarından gerekli izinlerin alındığının tespit edilmesi, müesseselerin kayıtlarının tutulması ve tesisin faaliyeti süresince alınmış olan tedbirlerin etkin şekilde uygulandığının denetlenmesi ve ayrıca alınmış olan izne esas proseste bir değişiklik yapılıp yapılmadığının takibi gibi hususların göz önünde bulundurulması esası getirilmiştir.

İZİN VE RUHSATLAR HİZMETLERİ
NELER BAŞARDIK
REFERANSLAR