';
side-area-logo

Yurtdışı Müteahhitlik Belgeleri

Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Nedir?

Ülkenin yurtdışı pazar hacmini genişletmek ve dışarda özellikle inşaat sektöründe firmalar aracılığı ile tanınırlığını artırmak için, firmaların yükünü azaltmak üzere yurtdışında çalışan müteahhitlere sağlanan bir belgedir. İnşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje müşavirlik, işletme, bakım onarım gibi hizmetleri sağlayan gerçek kişi ve firmalara sağlanan Müteahhitlik Belgesi aracılığı ile firmaların yurtdışında çalışma izin ve işlemleri kolaylaştırılmış olur. Bu belge Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi ve Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi olmak üzere iki ana başlık altında incelenir.

Bu belgenin alımı, yurtdışında belirtilen sektörler üzerinde çalışan firmalar için zorunludur.  Bu belge alındığı süreden başlayarak 3 yıllık bir süre boyunca geçerliliğini korur.

arge

Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Nasıl Alınır?

Başvuru işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığı ile gerçekleştirilir. İstenen belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru sahibinin ana statüsünü gösteren ticaret sicili
 • Başvuru sahibinin kimlik belgeleri (gerçek kişiler için)
 • Başvuru sahibinin imza sirküleri (gerçek kişiler için)
 • Başvuru sahibinin ticaret ve sanayi odası kaydı

Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi başvuruları gerçek veya tüzel kişilik temsili yetkilisi tarafından yapılmalıdır.

Yurtdışında başlayarak yurtiçinde bitirilen işler için yürürlükteki mevzuata uygun olarak,

 • İşin alındığına dair belge aslı
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri (elçilikler ve konsolosluklar) tarafından tasdikli Apostil şerhi
 • İş deneyim belgesi aslı
 • Sözleşme aslı
 • İlk ve son hak ediş rapor aslı
 • Basılı malzeme ve danışmanlık ücreti dekont aslı
 • Vergi numarası veya vergi levhası fotokopisi

gereklidir.

Başvuru yapanlardan, başvuruların en geç 30 iş günü içerisinde bitirilmesi beklenir.

Yenileme İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilir?

Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi yenilemesi için öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına belge talep başvurusu yapılması gerekmektedir. Bu başvurunun tamamlanması için gerekli olan belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru sahibinin ana statüsünü gösteren ticaret sicili
 • Başvuru sahibinin Kimlik bilgileri (gerçek kişiler için)
 • Başvuru sahibinin imza sirküleri (gerçek kişiler için)
 • Başvuru sahibinin ticaret veya sanayi odası kaydı
 • Mevcut Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi aslının iadesi
 • Basılı malzeme ve danışmanlık ücreti dekont aslı

Başvuru yapanlardan, başvuruların en geç 30 iş günü içerisinde bitirilmesi beklenir.

Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi Başvurusu Ve Süre Uzatımı Nasıl Yapılır?

Öncelikle diğer başvuru süreçlerine benzer şekilde yenilemeyi isteyen gerçek veya tüzel kişi yetkilisi tarafından belge talep başvurusu yapılmalıdır. Başvurunun tamamlanması için gerekli olan belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru sahibinin ana statüsünü gösteren ticaret sicili
 • Başvuru sahibinin kimlik bilgileri (gerçek kişiler için)
 • Başvuru sahibinin imza sirküleri (gerçek kişiler için)
 • Ticaret veya sanayi odası kaydı

Mevcut Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi’nin süresini uzatmak isteyenlerin durumuna göre 2 farklı yol takip edilebilir.

Gerçek ya da tüzel kişinin sözleşme süresi dolmadığı halde Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi süresi dolmuş ise iş ile ilgili ilave bir evrak gerekmemektedir.

Kişinin sözleşme süresi dolmuş ise,

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri (elçilikler ve konsolosluklar) tarafından verilen, yeni süreye göre düzenlemiş işin alındığına dair belge aslı
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri (elçilikler ve Konsolosluklar) tarafından tasdikli Apostil şerhi
 • Süre Uzatım Sözleşmesi’nin aslı
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri (elçilikler ve konsolosluklar) tarafından tasdikli veya Türkiye’deki yeminli tercümanlarca Türkçe’ye çevrilmiş ve ardından da tercümanın bağlı bulunduğu noterce tasdiklenmiş Süre Uzatım Sözleşmesi’nin Türkçe tercüme aslı
 • Basılı malzeme ve danışmanlık ücreti dekont aslı

bakanlığa sunulmalıdır.

Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi yenilemesi için gerekli olan ancak bakanlıkça temin edilemeyen bilgi ve belgeler başvuru sahibinden ayrıca istenir. Başvurular en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile sizlere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi başvuru işlemleri kapsamında profesyonel hizmet sunmaktan mutluluk duyarız.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi hakkında daha fazla bilgi almak için;

http://meslekihizmetler.csb.gov.tr/yurtdisi-muteahhitlik-belgesi-islem-ve-kararlari-i-81156