';
side-area-logo

Yurtdışı Müteahhitlik Belgeleri

Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi nedir?

Ülkenin yurtdışı pazar hacmini genişletmek ve dışarda özellikle inşaat sektöründe firmalar aracılığı ile tanınırlığını arttırmak için, firmaların yükünü azaltmak üzere yurtdışında çalışan müteahhitlere sağlanan bir belgedir. İnşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje müşavirlik, işletme, bakım onarım gibi hizmetleri sağlayan gerçek kişi ve firmalara sağlanan Müteahhitlik Belgesi aracılığı ile firmaların yurtdışında çalışma izin ve işlemleri kolaylaştırılmış olur. Bu belge Yurtdışı Müteahhitlik belgesi ve Yurtdışı Geçici Müteahhitlik belgesi olmak üzere iki ana başlık altında incelenir.

Yırttığında belirtilen sektörler üzerinde çalışan firmalar için bu belgenin alımı zorunludur. Bu belge alındığı süreden başlayarak üç yıllık bir süre boyunca geçerliliğini korur

arge

Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Başvuru İşlemleri nelerdir?
Başvuru işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığı ile gerçekleştirilmekte olup istenen belgeler aşağıdaki gibidir;

Başvuru sahibinin ana statüsünü gösteren ticaret sicili

Kimlik Belgeleri

İmza sirküleri

Ticaret ve sanayi odası kaydı

Başvurular gerçek veya tüzel kişilik temsili yetkilisi tarafından yapılmalıdır. Yurtdışında başlayarak yurtiçinde bitirilen işler için yürürlükteki mevzuata uygun olarak;

İşin alındığına dair belge aslı

Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri (Elçilikler ve Konsolosluklar) tarafından tasdikli veya Apostil şerhi tatbikli

İş deneyim belgesi aslı

Sözleşme aslı

İlk ve son hak ediş rapor aslı

Basılı malzeme ve danışmanlık ücreti dekont aslı

Vergi numarası veya vergi levhası fotokopisi gereklidir.

Başvuruların en geç 30 iş günü içerisinde bitirilmesi başvurucu firmadan beklenecektir.

Yenileme İşlemleri nasıl gerçekleştirilir?

Yurtdışı müteahhitlik belgesi yenilenmesi için öncelikle belge talep başvurusunun çevre ve şehircilik bakanlığına yapılması gerekmektedir. Sonrasında başvurunun tamamlanması için gerek belgeler ise aşağıdaki gibidir;

Başvuru sahibinin ana statüsünü gösteren ticaret sicili,

Kimlik bilgileri, (Gerçek kişiler için)

İmza sirküleri,

Ticaret veya sanayi odası kaydı

Mevcut Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi aslının iadesi,

“Basılı Malzeme ve Danışmanlık Ücreti” Dekont Aslı.

Başvuruların en geç 30 iş günü içerisinde bitirilmesi başvurucu firmadan beklenecektir.

Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi Ve Süre Uzatımı nasıl yapılmalıdır?

İncelikle diğer başvuru süreçlerine benzer şekilde yenilemeyi isteyen gerçek veya tüzel kişi yetkilisi tarafından belge talep başvurusu yapılmalıdır. Sonrasında başvurunun devamı için gerek belgeler aşağıdaki gibidir;

Başvuru sahibinin ana statüsünü gösteren ticaret sicili,

Kimlik bilgileri, (Gerçek kişiler için)

İmza sirküleri,

Ticaret veya sanayi odası kaydı.

Mevcut Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesinin süresini uzatmak isteyenler ise;

Sözleşme süresi dolmadığı halde Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi süresi dolmuş ise;

İş ile ilgili ilave bir evrak gerekmemektedir.

Sözleşme süresi dolmuş ise;

Yeni süreye göre düzenlemiş İşin Alındığına Dair Belge Aslı, (Elçilikler ve Konsolosluklar’ dan alınacaktır)

Süre Uzatım Sözleşmesi / Yazısı / Protokolü / Zeyilnamesi vb. Aslı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri (Elçilikler ve Konsolosluklar) tarafından tasdikli veya Apostil şerhi tatbikli,
Süre Uzatım Sözleşmesi / Yazısı / Protokolü / Zeyilnamesi vb. Türkçe Tercüme aslı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri (Elçilikler ve Konsolosluklar) tarafından tasdikli veya Türkiye’deki yeminli tercümanlarca Türkçe’ye çevrilmiş ve ardından da tercümanın bağlı bulunduğu Noterce tasdiklenmiş;

“Basılı Malzeme ve Danışmanlık Ücreti” Dekont Aslı gereklidir.
2 ve 4 ncü maddede sayılan belgeler Bakanlıkça ilgili kurum ve kuruluşlarla protokol yapılmasına ve sistemin tesis edilmesine müteakip elektronik ortamda temin edilecek olup, bunlardan Bakanlıkça temin edilemeyen bilgi ve belgeler başvuru sahibinden ayrıca istenecektir.
Başvurular en geç 30 (Otuz) gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 15 yıllık tecrübemiz ile ilgili yapılacak iş kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımızı bildirmek isteriz.