';
side-area-logo

Ürün Takip Sistemi (ÜTS)

ÜTS Ürün Takip Sistemi Nedir?

Ürün Takip Sistemi e-devlet üzerinden yürütülen bir uygulama olup, vatandaş odaklı bir projedir. Ülkemiz içerisinde üretimi yapılan ya da ithalatı yapılan her türlü tıbbi cihaz ve kozmetik ürünün üretim sürecinin en başından satılıp kullanıldığı yere ve kullanıcıya kadar takip edilebilmesine olanak sağlayan bir sistemin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin üretimden nihai alıcıya kadar varan sürecin takibini kapsayan sisteme Ürün Takip Sistemi denir. Bu sistem hem yerli üretim hem ithal edilen tıbbi cihaz ve kozmetik ürünleri kapsamaktadır.

Tıbbi cihaz ÜTS kaydı projesinin sorumlusu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumudur (TİTCK) ve TÜBİTAK Bilgem tarafından da projeye teknik destek sağlanmaktadır.

sağlık

ÜTS’nin Amacı Nedir?

Ürün Takip Sistemi’nin, ürün kaynaklı olabilecek risklere karşı önlemler almak, risk taşıyan ürünlerin hızlı bir şekilde piyasadan kaldırılmasını sağlamak, toplum sağlığının korunmasına katkı sağlamak, tıbbi cihazları kayıt altına almak ve denetimlerin daha etkin bir hale gelmesine olanak sağlamak gibi belli başlı amaçları bulunmaktadır.

Tıbbi cihazların Ürün Takip Sistemi kaydı potansiyel getirileri; güvenli ürüne erişime olanak tanıması, kayıt dışı ekonomiye engel oluşturması, talep ve tüketimin gözlenebilmesi, niteliksiz ürünlerin piyasada oluşturacağı haksız rekabetin önüne geçilmesi ve tıbbi cihazların ülkeye giriş ve piyasadaki hareketlerinin denetlenerek ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunun önüne geçilmesi gibi sıralanabilir.

Başvuru Süreci Nasıldır?

Tıbbi cihaz satışı ve faaliyetleri yapan firmaların tıbbi cihaz ÜTS kaydı yaptırabilmeleri için ilgili mevzuatlara göre firmaların görevlendirilmesi gerekmektedir. Ürün Takip Sistemi, firma ve ürün kaydı olmak üzere iki aşamada gerçekleşmektedir. Firmaların imza yetkilisi ve/veya sorumlu müdürleri firma kayıt işlemlerini elektronik imza ile yapabilmektedirler. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında bulunan ve piyasaya sürülen her bir ürünün kayıt işleminin imalat ve ithalat yapan firmalar tarafından ÜTS’ye kaydının yapılması zorunludur. Ürün Takip Sistemi kaydı için ürünlere dair belgelerin kaydının tamamlanması gerekmektedir. Ürün sınıflarına göre kayıt işlemi yapılması gereken belgeler çeşitlilik göstermektedir. Ürün belgelerinin yanı sıra kayıt işlemi için ürünlerin barkodlarının da sisteme yüklenmesi gerekmektedir. ÜTS aktif bir sistem olduğu için ürünler ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda, firmaların kayıtları güncellemesi önem arz etmektedir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili tıbbi cihazların Ürün Takip Sistemi kaydı kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün Takip Sistemi kaydı hakkında daha detaylı bilgi almak için;

https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/