';
side-area-logo

Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) Belgesi

Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) Belgesi Nedir?

Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) Belgesi, Ar-Ge çalışmalarının çıktısı olan mal ve hizmetler için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün verdiği bir belgedir.

Belge Kimlere Verilir?

TÜR Belgesinden:

  • Teknoloji merkezli işletmeler
  • Ar-Ge merkezleri
  • Kamu kurum ve kuruluşları
  • Kanunla kurulan vakıflar
  • Sanayiciler
  • Girişimciler
  • KOBİ’ler

yararlanabilir.

arge

TÜR Belgesi;

  • Teknoloji merkezi işletmelerinin, Ar-Ge merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin ve kamu kurum / kuruluşları ve kanun ile kuruna vakıfların desteklediği Ar-Ge ve yenilik projeleri kapsamında rekabet öncesi işbirliği projeleri ve teknogirişim sermaye desteklerinden faydalanılarak geliştirilmiş ve piyasaya sunulmuş olan mal ve hizmetlere
  • Öz kaynaklar ile geliştirilmiş TÜBİTAK tarafından ar-ge projesi çıktısı olduğu belgelendirilen ürünlerin piyasaya sunulmasından sonra oraya çıkan hizmetlere
  • Yerli malı belgesi olan ürünlere verilir.

Kamu destekli ya da öz kaynaklı ar-ge projeleri tamamlanmadan Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi alınamaz. Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan yatırım desteklerinin çıktısı olan ürün ve hizmetler için Tür Belgesi alınama

 Nasıl Başvurulur?

Başvurular hem ıslak imza ile hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı portalından çevrimiçi olarak yapılmalıdır. Başvuru tarihini takip eden 5 gün içinde değerlendirmeler yapılır. Başvuruya dair eksik belge bulunması halinde başvuru sahibinin eksikliği gidermesi için 15 işgünü süresi bulunur. Belgenin çıkartılması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Başvurular sürekli açıktır.

Belgenin Özellikleri Nelerdir?

Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi ürünlerin piyasaya sunulmasından sonraki 5 yıl boyunca geçerlidir. Mal ve hizmet sahipleri Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi ve İş Deneyim Belgesi olmaksızın kamu ihalelerine katılabilirler. Alınan TÜR Belgesi kamu ihalelerinde İş Bitirme Belgesi yerine geçmektedir.

Proje sonucu ortaya çıkan her bir ürün ya da hizmet için ayrıca Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi düzenlenir. Farklı ürünlerin birleşmesi halinde tek bir belge düzenlenir. Birden fazla kişinin ortaklaşa yürüttüğü rekabet öncesi işbirliği projelerinde her kişi için ayrı olacak şekilde belge düzenlenir.

Belge, sahibi dışında farklı kişiler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiralanamaz ve satılamaz. Teknolojik ürün Deneyim Belgesi bulunan ticari işletmelerin tür ve unvan değişikliğine gitmesi halinde belgede bir değişiklik yapılmaz.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız.