';
side-area-logo

Teknik Servis Bakım ve Onarım Sözleşmeleri

Teknik Servis Bakım ve Onarım Sözleşmeleri/ Hizmet Yeterlilik Belgeleri Nelerdir?

Teknik servislerin bakım ve onarım işlemini yerine getirebilmeleri için öncelikle ihtiyaç duydukları belge Türk Standartları Enstitüsü üzerinden alınan Hizmet Yeterlilik belgesidir. Satış sonrası hizmet yönetmeliğinin ekinde yer alan ürünler için öncelik olarak teknik servislerin Hizmet Yeterlilik belgelerinin olması, sonrasında ise herhangi bir servisi sunmadan önce teknik servis anlaşması yapması gereklidir. Aksi halde yapılan sözleşmelerin geçerliliği ortadan kalkar.

Anlaşma yapılması gereken teknik servis sayıları, ithal veya ithal yolla ülkede satılan ürünlerin kullanım yaygınlığına göre çeşitlilik gösterebilir.

ticaret

Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi olmaya firmalar için Bakanlık Ticaret İl Müdürlükleri tarafından uygulanması hüküm edilmiş 100.000 TL ve eksik bir teknik servis için 10.000 TL para cezası öngörülmektedir.

Başvurular nasıl yapılır?

Mevzuata göre;

Üretici veya ithalatçıların, ekli listede yer alan mallar için Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alması zorunludur. Bu Yönetmeliğin ekli listesinde yer alan ancak servis istasyonu gerekmeyen mallar için satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi düzenlenmez.
Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesine yönelik başvurular, Bakanlığın internet sayfasında, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır.

Başvuru ile ilgili hususlar Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.
Başvuru üzerine Genel Müdürlükçe, Kanun ve bu Yönetmeliğe uygunluk açısından gerekli incelemeler yapılarak yeterli görülenlere satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi verilir.

Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirme yapılacak ürünle ilgili olarak, gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir.

Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi geçerlilik süresi ve diğer işlemler nelerdir?

Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi iki yıldır. Belgenin geçerlilik süresi dolmadan yenilenmesi mevzuatta zorunlu kılınmıştır.

Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesine yönelik olarak; unvan, adres, servis istasyonu, kapsam değişikliği ve benzeri müracaatlar sırasında istenecek bilgi ve belgeler Genel müdürlükçe belirlenir ve Bakanlığın sayfasından duyurulur.

Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin iptali nasıl yapılır?

Bahsi geçen yönetmelik belgelerinin eksik veya yanlışının tespiti ile beraber bununla ilgili Genel müdürlük yazılı uyarılarına uyulmaması belgenin iptaline neden olacaktır. Bu durumla karşılaşmamak için bütün belgelerin zamanında ve doğru olarak usule uygun şekilde ilgili Bakanlığa teslimi gerçekleştirilmelidir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili yapılacak iş kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımızı bildirmek isteriz.