';
side-area-logo

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar’a, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444’üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 450’nci maddesi ile 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince karar verilmiş ve karar 9 Haziran 2020 günü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kararın asıl amacı; Türkiye’de yerleşik sağlık turizmi, bilişim, film, eğitim, yönetim danışmanlığı, yayıncılık, lojistik, yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşların pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin karşılanmasıdır. Bu bağlamda, bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen  faaliyetler ve bu faaliyetlerin giderleri Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu çerçevesinde desteklenecektir.

1920x1280

Kimler Başvurabilir?

Bu destek, işbirliği kuruluşları olarak adlandırdığımız; ihracatçı birliği, ticaret ve/veya sanayi odası, teknoloji geliştirme bölgesi, sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluş, işadamı dernek, birlik veya kuruluş, Bakanlık tarafından belirlenen diğer kuruluşlar, müteahhitlik ve teknik müşavirliklere yöneliktir. 

Kapsamı Nedir?

Desteklenecek faaliyetler; e-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği, sanal ticaret heyeti desteği, sanal fuarlara katılımların desteklenmesi ve sanal fuar organizasyonu desteği olmak üzere dört ana başlıkta şekillenmiştir. 

E-ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği: Şirketlerin Genelgede düzenlenen şartlara haiz ve Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler %60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL’ye kadar desteklenir. Bu tutar, her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ – ÜFE)/2 oranında güncellenir. Şirketler, belirtilen destekten en fazla üç e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla iki yıl süresince yararlanabilir.

Sanal Ticaret Heyeti Desteği: Bakanlık koordinasyonunda işbirligi kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Sanal Fuarlara Katılımların Desteklenmesi: Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere işbirligi kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Bu giderler Sanal fuar katılımı kapsamında yurt dışına yönelik internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleridir.

Sanal Fuar Organizasyonu Desteği: Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen, işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Bu giderler, sanal fuar katılımının planlaması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleridir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili yapılacak iş kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımızı bildirmek isteriz.