';
side-area-logo

Metal Hurdası İthalatçı Kayıt Belgesi

Metal Hurdası İthalatçı Kayıt Belgesi Nedir?

Metal hurdalarına dair ergiterek işlem gerçekleştiren, metal hurdaları parçalayarak küçültüp kalite ve yoğunluk artırıcı ön işlem uygulayan ve Geçici Faaliyet Belgesi / Çevre İzin ve Lisans Belgesi’ne sahip sanayi kuruluşlarının Metal Hurda İthalatçı Kayıt Belgesine sahip olması gereklidir. Belgenin geçerlilik süresi 2 yıldır.

Bu belge ile firmalar sınıflandırılmış / derecelendirilmiş / diğer dökme demir döküntüsü ve hurdası, %8 ve daha fazla nikel içeren sınıflandırılmış / derecelendirilmiş / diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları, diğer alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları, kalaylı demir / çelik döküntü ve hurdaları, torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları, pürüz giderme ve presleme çapakları, parçalanmış döküntü ve hurdalar, paket döküntü ve hurdalar, rafine edilmiş bakır döküntü ve hurdalar, bakır – çinko alaşımlı döküntü ve hurdalar, alaşımsız döküntü ve hurdalar, nikel alaşımlı döküntü ve hurdalar, alüminyum / çinko / kalay döküntü ve hurdalar için ithal etme hakkına sahip olur.

çevre_şehircilik

Belge Sorumlulukları Nelerdir?

Metal Hurdası İthalatçı Kayıt Belgesi’ne sahip firmalar belirli sınırlılıklara uymak zorundadır;

-Metal hurdalar dağılmayan katı formda bulunmalıdır.

-Hurdalar ithalatı yasak tehlikeli madde / atıklar ile karıştırılamaz, aralarında bulaş olamaz

-Metal hurdaların arasında top, havan, roket mermisi, askeri mühimmat olması durumunda ithalatçı tedbir almakla yükümlüdür

Radyasyon Ölçüm Sistemi Uygunluk Belgesi süresi dolduktan sonra belgenin yenilenmemesi halinde Metal Hurda İthalatçı Belgesi iptal edilir.

Hurda ithalatı faaliyetinde bulunan sanayi kuruluşlarının hurda CIF bedelinin ‰5’i tutarında Çevre Katkı Payını defterdarlık, saymanlık ve mal müdürlüklerinden birine ödemesi gerekir. Ardından yıllık olarak Çevre Katkı Payı İzleme Tablosunu doldurarak bakanlığa iletmeli, verileri Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri ve Finansman Dairesi Başkanlığı’na göndermelidir.

Irak, Suriye ve Lübnan’dan gerçekleştirilecek ithalatlar beraberinde radyoaktif madde ve patlayıcı mühimmatının ülkeye girişine sebep olabileceği için külçe formunda her türlü hurda ithalatı yasaklanmıştır.

Başvuru Nasıl Yapılır? Gerekli Belgeler Nelerdir?

Başvurular Entegre Çevre Bilgi Sistemi’nde bulunan Çevre ithalat ve İhracat İzinleri Uygulamasından çevrimiçi olarak yapılır, yazılı başvuru aşaması yoktur. Metal Hurdası İthalatçısı Kayıt Belgesi bedeli 39.100 TL’dir.

Başvuru sürecinde ergiterek işlem yapan firmaların bakanlıktan aldığı Geçici Faaliyet Belgesi / Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Lisansı, parçalayarak / küçülterek işlem yapan firmaların bakanlıktan aldığı Geçici Faaliyet Belgesi / Hurda Metal – OTA İşleme Lisansları, Nükleer Düzenleme Kurumu’nun yerinde yaptığı ölçüm sonucunda Radyasyon Ölçüm Sistemi Uygunluk Belgesi, radyasyon eğitimi almış personellerin eğitim sertifikaları, kapasite raporu, Metal Hurda İthalatçı Belgesi Bedeli Dekontu ve Fatura Bilgi Formu sisteme yüklenir, taahhütname onaylanarak işlemler tamamlanır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız.