';
side-area-logo

KULLANILMIL İKİNCİ EL MAKİNE İTHALATI

Kullanılmış İkinci El Makine İthalatı Nedir?

Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) makinelerin ithalatı, ithalat rejim kararı uyarınca izne tabidir. Kullanılmış makine ithalat izni Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenir.

Bu düzenleme, özellikle ikinci el eşyaların yaş belirleme sıkıntısı nedeniyle ortaya çıkmış ve kamu yararı gözetmek suretiyle Ticaret Bakanlığınca yapılan İthalat Tebliği 2010/9 gereğince güvence altına alınmıştır.

ticaret

Kullanılmış makine ithalat izni alınması gereken eşyalar 29 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de 30640 sıra numarasıyla yürürlüğe giren Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/9) uyarınca, madde 5’te bahsi geçen EK-1 ve EK-2’ye göre kullanılmış veya yenilenmiş eşyalar ile birlikte sivil hava taşıtları ve deniz taşıtlarında kullanılmaya mahsus olmayan eşyalar olarak sıralanmıştır.

İzin belgesine ihtiyaç duymayan eşyalar ise yine aynı tebliğin EK-1’inde yer alan listede yatırım teşvik belgesi dahiline giren ve girmeyenler başlıkları altında ayrı olarak sıralanmıştır.

Kullanılmış makine ithalat izni başvurusu yapabilmek için gereken belgeler ve duyurulara Ticaret Bakanlığı resmi web sitesi (https://www.ticaret.gov.tr) üzerinden ulaşılabilir. Gerekli olması durumunda Genel Müdürlük iletilen belgelerde değişikliğe gitme yetkisine sahiptir.

Bakanlık tarafından eşya hakkında yapılan değerlendirmede piyasadan tedarik şartları, eşyanın ekonomik ömrü ve verimliliği gibi hususlar göz önüne alınır.

Kullanılmış Makine İthalat İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne yapılacak yazılı kullanılmış makine ithalatı izin başvurusunda sunulacak belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne hitaben yazılan dilekçe
 • Başvuru formu
 • Beyan ve taahhütname
 • Makinenin marka, model, seri no, üretim tarihi vb. bilgilerinin yer aldığı, Makine Kimlik Etiketi’ni gösteren fotoğraf dahil olmak üzere ön, arka, sağ ve sol cephelerden çekilmiş, yüksek çözünürlüklü, .jpeg veya .jpg formatında ve renkli 4 adet fotoğraf
 • Türkçe tercümesi ile birlikte proforma fatura veya fatura
 • Başvuru formunu imzalayan kişiye ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı
 • Başvuru formunu imzalayan kişiye ait temsil evrakının onaylı sureti
 • İkinci el makine ithalatı başvurus sahibi firmaya ait ticaret sicil gazetesi kaydının veya faaliyet belgesinin bir örneği
 • İlgili odadan onaylı Kapasite Raporu veya Ön Kapasite Raporu sureti veya yerine kullanılabilecek onaylı belge sureti
 • Satış sonrası hizmetleri yeterlilik veya sorumluluk belgesinin sureti
 • Eşyanın kullanım amacına göre bakanlıkça istenecek diğer belgeler

Kullanılmış makine ithalatı izin başvurusu sonucunda elde edilecek belgenin geçerliliği 6 ay süreyle devam eder. Eğer bahsi geçen kullanılmış ya da yenileştirilmiş eşyanın ithalatı söz konusu ise yapılacak tüm işlemler TAREKS sistemi üzerinden yürütülmektedir. İthalatı yapacak olan firmanın TAREKS üzerinde tanımlanmış olması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gereklidir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile kullanılmış makine ithalat izni başvurusu kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız.

İkinci el makine ithalatı hakkında daha detaylı bilgi almak için;

https://eortak.dtm.gov.tr/eortak/login/listApplications.htm