';
side-area-logo

Kozmetik Ürün İthalat Ve Üretim Bildirimleri

Türkiye’de piyasaya çıkarılacak olan kozmetik ürünler 5324 sayılı Kozmetik Kanun ve Kozmetik Yönetmeliği’ne uygun olmak zorundadır. Kozmetik ürünlerin piyasaya arz ve denetimleri Sağlık Bakanlığınca takip edilmekte Bakanlığa bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından kontrol edilmektedir.

Resmi Gazete’de yayınlanan 2011/12 sayılı DTS Tebliği gereğince, ithalat aşamasında Gümrük Müdürlüğü’ne Kozmetik Bildirim Kabul Belgesi ibraz etme zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı bildirimi yapılan kozmetik ürünler için Kabul/İzin belgesi ibraz edilmesi gerekmemektedir

sağlık

Son yapılan düzenlemeyle belge ibraz yükümlülüğünün kaldırılmasından mütevellit kozmetik ürünlerin piyasaya arzı sırasında Sağlık Bakanlığına bildirim yükümlülüğü tamamen firmaya aittir. Eğer gereken bildirimlerin zamanında ve usulünce yapılmadığı Sağlık Bakanlığı tarafından tespit edilirse firma yönetmelik gereği ağır ceza ve yaptırımlarla karşılaşacaktır.

Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirmesi

Piyasaya sunulan kozmetik ürünlerin satışa sunulmadan önce insan sağlığı ve güvenliği açısından testlere tabii tutulması gereklidir. Kozmetik ürünlerin satışa sunulması için yeterli güvenlik değerlerini sağlayamayan ürünler kozmetik ürün olarak satışa sunulamaz. Eğer ürünün içerisinde bulunan kimyasallar halk sağlığını tehdit eder özellikler taşıyorlarsa bu durumda bahsi geçen ürünlerin satışı kati suretle yasaklanmakta ve piyasadan toplanmaktadır. Bununla beraber ürün kabili olan firmaya da Sağlık Bakanlığı tarafından kamu sağlığını tehdit etmek ve yan sebeplerden oldukça ağır cezalar kesilmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan güvenlilik değerlendirmesi; Bir kozmetik ürün için; ürün bileşenlerinin toksikolojik karakteri, kimyasal yapısı ve maruz kalma seviyeleri, ürünün kullanımına sunulduğu hedef kitlenin veya ürünün uygulanacağı bölgenin belirgin mazur özellikleri göz önünde bulundurularak Kozmetik Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi gereğince bitmiş üründe yapılan Kozmetik Güvenlik Değerlendirmesi Raporunu (Cosmetic Product Safey Report/CPSR9) kapsar.

Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirmesi Raporu Kimler Tarafından Hazırlanmalıdır?

Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirmesinin; eczacılık diplomasına sahip bir kişi tarafından veya tıp, diş hekimliği, biyoloji, kimya, biyokimya, mikrobiyoloji veya eşdeğer diplomaya sahip toksikoloji dalında veya kozmetik ürün güvenlilik değerlendirmesi alanında sunulan teorik ve uygulamalı müfredat programını tamamlayanlara verilen bir belgeye sahip kişiler tarafından hazırlaması gerekmektedir.

Kozmetik Ürün Bilgi Dosyası – Teknik Dosya

5324 sayılı Kozmetik Kanunu gereğince kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce Sağlık Bakanlığı’na bildiriminin yapılması zorunludur.

Kozmetik Yönetmeliği’nin 12. Maddesi Ürün Bilgi Dosyasına (ÜBD) ilişkin hükümleri içermektedir. Üretici/ithalatçı firmalar, piyasa gözetim ve denetimi için Bakanlığın talebi ile belirtilen bilgileri içeren ürün bilgi dosyasını firmalarında hazır bulundurmak zorundadır.

Serbest Satış Sertifikaları (Deklarasyon)

Serbest satış sertifikası veya diğer adıyla Kozmetik İhracat Sertifikası kozmetik ürünlerin yurtdışına ihracatı için alınması gerekli olan önemli bir belgedir. Kozmetik ürünlerin yurtdışına ve özellikle Arap ülkelerine satışı sırasında Serbest Satış Sertifikası bir gereklilik olarak gösterilmektedir.
Kozmetik ürünlerin ihracatı için özellikle gerekli olan Serbest satış sertifikası Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenmektedir.

Bu sertifikanın alınabilmesi için bahsi geçen ürünlerin UTS sistemine kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Firma tarafından kayıt altına alınan 50 ürüne kadar serbest satış sertifikası düzenlenebilmektedir.

Sertifikanın alınması için Bakanlığa yazılacak dilekçe ve deklarasyon yazısının ardından gereken ödemeler yapılır.

Bu işlem için gereken ödemenin 10 iş gününe kadar Halk Bank şubeleri üzerinden yapılması gereklidir.

Kozmetik ihracat sertifikası başvurusu Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığına yapılabilir. Sertifika alımı için başvuruyla ilgili olan ürünün güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmış olması gereklidir.

SUN Danışmanlık olarak 15 yıllık tecrübemiz ile ilgili yapılacak iş kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımızı bildirmek isteriz.