';
side-area-logo

KOSGEB MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI

KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı ile COVID-19 salgınından etkilenen öncelikli sektörlerdeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve istihdam seviyelerini korumalarını sağlamak amaçlanmıştır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 21 Mayıs 2021 saat 23:59

kosgeb

 

Program Bütçesi

 

600.000.000 ABD Doları

 

Destek Miktarı

 –Aylık Düzenli Giderler İçin MKİ İşletme Sermayesi Desteği, ödemeye esas ayda en az 7 prim günü olan SGK 4A’lı personel sayısına göre aşağıdaki kurallara göre hesaplanır:

a)       Mikro işletmeler için: Ödemeye esas ayda SGK 4 A’lı personeli olmayan işletmeye 5.000 TL, 1 personeli olan işletmeye 8.500 TL, 2 ve üzeri personeli olan işletmeye 10.000 TL aylık destek hesaplanır.

b)       Küçük işletmeler için: Ödemeye esas ayda SGK 4 A’lı personeli olmayan işletmeye 5.000 TL, 1 personeli olan işletmeye 8.500 TL, 2 veya 3 personeli olan işletmeye 10.000 TL, 4 ve üzeri personeli olan işletmeye 25.000 TL aylık destek hesaplanır.

c)        MKİ’nin 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen giderleriyle ilgili destek ödemesine esas aya ilişkin harcama beyanı bu tutarlardan düşükse, düşük olan tutarda destek ödenir. Toplam destek ödemesi, başvuruda Aylık Düzenli Giderler İçin MKİ İşletme Sermayesi Desteği kapsamında beyan edilen toplam tahmini harcama tutarını geçemez.

-Yenilikçi Genç MKİ’ler İçin Ek Sermaye Desteği, yenilikçi genç MKİ’nin 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen giderleri için 2021 yılı içinde gerçekleşen ve/veya gerçekleşmesi öngörülen harcama beyanına göre ödenir. Toplam destek ödemesi, başvuruda Yenilikçi Genç MKİ’ler İçin Ek Sermaye Desteği kapsamında beyan edilen toplam tahmini harcama tutarını ve toplam destek üst limiti olan 25.000 TL’yi geçemez.

-Destek limitleri ve tutarları için, program başvurusu aşamasındaki işletme ölçeği esas alınır ve sonraki ölçek değişiklikleri bu tutar ve limitleri değiştirmez.

Azami Proje Süresi Ödemeler 3 ay karşılığında 3 taksitte yapılacaktır. Her ödeme öncesinde, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu ve istihdamını belirli bir seviyede muhafaza ediyor olduğu kontrol edilecektir.
Son Başvuru Tarihi 3 – 21 Mayıs 2021 saat 23:59 (19 gün)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygun Başvuru Sahipleri

 

(1) Destek programlarından yararlanılabilmesi için MKİ’nin; Türk Ticaret

Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda

olması gerekir. KBS’ye kayıt, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar

çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) Ölçek kriteri: Her iki bileşene, güncel KOBİ Bilgi Beyannamesine göre mikro veya

küçük ölçekte olan işletmeler başvurabilir.

(3) Birinci bileşene aşağıda belirtilen şartların tümünü karşılayan MKİ’ler başvurabilir:

a) Sektör kriteri: Mali kayıtlardaki ana faaliyet kodu; NACE Rev 2’ye göre Kısım C –

imalat sektörü olan MKİ’ler başvurabilir.

b) 2019 yılında asgari gelir hacmine ulaşmış olma kriteri: 2019 yılı KOBİ Bilgi

Beyannamesine göre asgari 75.000 TL net satış hasılatı olan MKİ’ler başvurabilir.

c) 2020 yılında 2019 yılına göre gelir kaybına uğramış olma kriteri: 2019 yılı ilk 5 aylık

geliri ile 2020 ilk 5 aylık geliri mukayese edildiğinde asgari %25 azalış olan MKİ’ler başvurabilir.

Burada gelir değeri olarak; aylık KDV Beyannamelerindeki teslim ve hizmetler tutarı esas alınır.

ç) Kuruluş tarihi kriteri: 2019 yılı Mayıs ayı ve daha önce kurulan MKİ’ler başvurabilir.

(4) İkinci bileşene aşağıda belirtilen şartların tümünü karşılayan MKİ’ler başvurabilir:

a) Sektör kriteri: Mali kayıtlardaki ana faaliyet kodu; NACE Rev 2’ye göre “Kısım C –

imalat sektörü” veya “Bölüm 62 – bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

sektörü” ya da “Bölüm 72- Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü” olan MKİ’ler

başvurabilir.

b) Yenilikçi genç MKİ olma kriteri: 2017 ve sonrasında kurulmuş olup desteğe başvuru

tarihi itibariyle aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan MKİ’ler, yenilikçi genç MKİ sayılır:

1) Merkez ya da şube adresi itibariyle TEKMER veya TGB’de faaliyet gösteren

MKİ’ler.

2) Kamu kaynaklarıyla desteklenen Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi başarı ile

tamamlanmış veya projesinin süresi devam etmekte olan MKİ’ler.

3) 2017 ve sonrasında patent belgesi almış olan MKİ’ler.

4) 2017 ve sonrasında Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR deneyim belgesi) almış

olan MKİ’ler.

(5) MKİ’nin sektör bilgisi olarak; 2020 yılı Mayıs ayı tarihi itibariyle mali kayıtlardaki ana

faaliyet kodu esas alınır. 2020 yılında Haziran – Aralık döneminde yeni kurulan MKİ’lerin 2020

Aralık ayı itibariyle mali kayıtlardaki ana faaliyet kodu esas alınır. 2021 yılında yeni kurulan

MKİ’ler ile önceki yıl faaliyet kodu mali kayıtlardan temin edilemeyenler için son onaylı KOBİ

Bilgi Beyannamesindeki ana faaliyet kodu esas alınır