';
side-area-logo

İthalat, İhracat Permileri & Kayıt Belgesi

İthalat Permisi ve Kayıt Belgesi Nedir?

Her yıl Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği’nde yer alan kimyasalları ithal etmek isteyen firmalar ithalat permisi almak zorundadır. İthalat permisi almadan bu tip kimyasalların ithalatı mümkün olmayacaktır. İthalat permisi yalnızca başvuruyu yapan firmaya has bir belge olup devri mümkün değildir.

İthalat permisi ve Kontrol belgesi almak isteyen firmaların öncelikle mevzuatta belirlenen bir takım kıstasları karşılamaları gereklidir. Buna göre 30286 sayılı (2018/4) numaralı Resmi Gazete’de yayınlanan Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddeleri ithalat Denetimi Tebliği’nin EK-1’inde yer alan madde ve müstahzarların insan sağlığı ve güvenliği yününden güvenirliğini kanıtlamak için Kontrol belgesi Sağlık Bakanlığına ibraz edilir.

ticaret

Başvuru için gereken belgeler nelerdir?
Mevzuata göre Kontrol belgesi alınması için Sağlık Bakanlığına başvuru sırasında alınması gereken belgeler aşağıdaki gibidir;

Başvuru dilekçesi,

Kontrol Belgesi formu (üç nüsha),

Proforma fatura veya fatura (üç nüsha),

Analiz sertifikası.

Doğrudan tüketiciye sunulan maddelerin ithalatında, gerekli hallerde aşağıda belirtilen bilgilerin Sağlık Bakanlığına ibrazı gerekir:

İthalatçı firmanın unvanı ve adresi,

Malın imal tarihi, muhafaza şartları, seri no’su, muhteviyatı, kullanma talimatı ve özellikleri,

Süreli mallarda son kullanma tarihi,

Kullanım amacı ve günlük dozu

Kontrol belgesi ürünün ithalatı sırasında ithalat işlemiyle ilgili olan gümrük idaresine sunulur.

Bahsi geçen kontrol belgesinin süresi 6 aydır.

İhracat Permisi Nedir?

Her yıl Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği’nde yer alan kimyasalları ihraç etmek isteyen firmalar ihracat permisi almak zorundadır. İhracat permisi almadan bu tip kimyasalların alım satımı mümkün olmayacaktır. İhracat permisi yalnızca başvuruyu yapan firmaya has bir belge olup devri mümkün değildir.

Başvuru nasıl yapılır?

İlk defa İhracat-İthalat Permisi alacak firmaların işlemleri 2-3 ay bandında sürebilmektedir. Bu durumda başvuru yapan firma veya firma adına başvuru yapan yetkili kuruluş Bakanlığın bilgi verdiği kurumlarca denetime tabii tutulur. İhracat permisi bu denetime göre düzenlenir.
Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin ithalatını yapmadan üçüncü bir ülkeye Türkiye üzerinden transit ticaretini yapmak isteyen firmalar da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan izin almak zorundadır. Burada en önemli konu transit ticaret yapılacak ülke tarafından düzenlenmiş kabul yazısı örneğinin ibraz edilmesidir. Aksi durumda Uyuşturucu ve Psikotrop maddelerin ithalatı için izin düzenlenmez.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili yapılacak iş kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımızı bildirmek isteriz.