';
side-area-logo

İthalat, İhracat Permileri & Kayıt Belgesi

İthalat Permisi ve Kontrol Belgesi Nedir?

Sağlık Bakanlığının Özel İzne Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği’nde yer alan kimyasalları ithal etmek isteyen firmalar, her yıl ithalat permisi ve kontrol belgesi almak zorundadırlar. İthalat permisi almadan bu tip kimyasalların ithalatı mümkün olmayacaktır. İthalat permisi yalnızca başvuruyu yapan firmaya has bir belge olup devri mümkün değildir.

İthalat permisi ve kontrol belgesi almak isteyen firmaların öncelikle mevzuatta belirlenen birtakım kıstasları karşılamaları gereklidir. Buna göre 30286 sayılı (2018/4) numaralı Resmi Gazete’de yayınlanan Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddeleri İthalat Denetimi Tebliği’nin EK-1’inde yer alan madde ve müstahzarların insan sağlığı ve güvenliği yününden güvenirliğini kanıtlamak için kontrol belgesi Sağlık Bakanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.

ticaret

Başvuru İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Mevzuata göre kontrol belgesi almak için Sağlık Bakanlığına yapılacak başvuru sırasında sunulması gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

  • Başvuru dilekçesi
  • Kontrol belgesi formu (üç nüsha)
  • Proforma fatura veya fatura (üç nüsha)
  • Analiz sertifikası

Doğrudan tüketiciye sunulan maddelerin ithalatında, gerekli hallerde aşağıda belirtilen bilgilerin de Sağlık Bakanlığına ibrazı gerekir:

  • İthalatçı firmanın unvanı ve adresi
  • Malın imal tarihi, muhafaza şartları, seri no’su, muhteviyatı, kullanma talimatı ve özellikleri
  • Süreli mallarda son kullanma tarihi
  • Malın kullanım amacı ve günlük dozu

Kontrol belgesi, ürünün ithalatı sırasında ithalat işlemiyle ilgili olan gümrük idaresine sunulur. Kontrol belgesinin süresi 6 aydır.

İhracat Permisi Nedir?

İthalat permisinde olduğu gibi, Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği’nde yer alan maddelerin ihracatını yapmak isteyen firmalar her yıl ihracat permisi almak zorundadır. İhracat permisi almadan, listede yer alan kimyasal maddelerin ihracatı mümkün olmayacaktır. İhracat permisi yalnızca başvuruyu yapan firmaya has bir belge olup devri mümkün değildir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

İlk defa ihracat permisi ve ithalat permisi alacak firmaların işlemleri 2-3 ay bandında sürebilmektedir. Bu durumda başvuru yapan firma veya firma adına başvuru yapan yetkili kuruluş, bakanlığın bilgi verdiği kurumlarca denetime tabi tutulur. İhracat permisi bu denetime göre düzenlenir.

Üçüncü bir ülkeye Türkiye üzerinden transit ticaretini yapmak isteyen firmalar da uyuşturucu ve psikotrop maddelerin ithalatını yapmadan önce Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan kimyasal madde ithalat belgesi almak zorundadır. Burada en önemli konu transit ticaret yapılacak ülke tarafından düzenlenmiş kabul yazısı örneğinin ibraz edilmesidir. Aksi durumda uyuşturucu ve psikotrop maddelerin ithalatı için izin düzenlenmez.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ithalat permisi ve kontrol belgesi başvurusu kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız.

İhracat permisi, ithalat permisi ve kontrol belgesi konularında daha detaylı bilgi için;

https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/ilac/prekursor