';
side-area-logo

İşletme Geliştirme Destek Programı

İşletme Geliştirme Destek Programı KOBİlerin ihtiyaçları doğrultusunda uygun destekler sunarak kurumsallaşma rekabet edebilme potansiyellerini arttırmayı hedefler.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

kosgeb
Azami Destek 480.000 TL
Proje Süresi 24 Ay
Programın Hedefleri KOBİlerin birincil ihtiyaçlarını tespit etmek ve bunları gidermek
Uygun Başvuru Sahipleri Esnaf ve KOBİler

İşletme Geliştirme Destek Programı Nedir?

Program, küçük ve orta ölçekli işletmelerin öncelikli ihtiyaçlarını belirleyip bunların giderilmesini sağlayarak rekabet edebilme potansiyeli oluşturmayı, kurumsallaşma ve beraberinde markalaşma kapasitelerini güçlendirmeyi, ekonomideki paylarını arttırmayı amaçlar.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Programa başvuru yapacak işletmelerin Türk Ticaret Kanununda belirtildiği şekliyle gerçek / tüzel kişi statüsünde yer alması, KBS’de aktif kaydının olması gereklidir.

İşletmeler programdan faydalandıktan sonra 1 defa olmak üzere tekrar başvuruda bulunarak destekten faydalanabilir.

Destek Miktarı ve Oranı Nedir?

Yurt İçi Fuar Desteği: KOSGEB tarafından belirlenen yurt içinde düzenlenen uluslararası ihtisas fuarlarına m2 başına 250 TL, yurt içi ihtisas fuarları ile İzmir Enternasyonel Fuarı’na m2 başına 150 TL, IDEF Uluslararası Sanayi Fuarına m2 başına 1.000 TL ve savunma, havacılık ya da uzay temalı fuarlara m2 başına 500 TL destek sağlanır. Her fuar için azami destek alanı 50 m2’dir. İşletmelerin program dahilinde en fazla 4 katılımına destek sağlanır. Üst limit 50.000 TL’dir.

Yurt Dışı İş Gezisi: İşletmelerin yurt dışı işbirliğini arttırmak ve ağ kurmalarına destek olmak amacıyla konaklama, ulaşım, tercüme, rehberlik, fuar giriş ücreti gibi masrafları destek tarafından karşılanır. Üst limit 30.000 TL’dir. KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödüllerinde finalist olmaya hak kazanan işletmeler yurt dışı iş gezisinde tek sefer olmak üzere üst limitlere bakılmaksızın %100 oranında desteklenir.

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği: Herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun yeni elemanların işe alınması için destek verilir. İşletme sahibinin anne, baba, kardeş, eş ve çocukları, yabancı uyruklu kimseler ve emekliler bu destek kapsamına girmez. Üst limit 50.000 TL’dir. Elemanın yeni mezun, kadın, birinci derece şehit yakını ve gazi olması durumunda destek oranı %20 artar.

Tasarım Desteği: İşletmenin ürün tasarımı için alacağı hizmet için destek sağlanır. Üst limit 50.000 TL’dir.

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği: İşletmelerin Türk Patent – Marka Kurumuna ve yurt dışında aynı yetkiye sahip kurumlara başvuruda bulunduğu patent, belge, tasarım tescili gibi belgeler için oluşacak giderlere destek sağlanır. Üst limit 30.000 TL’dir. TÜRKPATENT’ten alınacak belgelerin desteklenme oranı %100’dür.

Belgelendirme Desteği: İşletmelerin alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akredite belgeleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği belgelerine dair giderler destek tarafından karşılanır. Üst limit 50.000 TL’dir. Türk Standartları Enstitüsü’nden alınacak belgelerin desteklenme oranı %100’dür.

Test ve Analiz Desteği: İşletmelerin kamu ve üniversiteler tarafından kurulmuş laboratuvarlardan ürün, malzeme, parça ve numune için test, analiz, kontrol, muayene hizmetler alması sonucu oluşacak giderler destek tarafından karşılanır. Üst limit 50.000 TL’dir. Türk Standartları Enstitüsü’nden alınacak hizmetlerin desteklenme oranı %100’dür.
Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği: Bu destek sadece TEVMOT projesinde pilot bölge olarak seçilen Kocaeli Gebze OSB, Antalya OSB, Uşak OSB, Bursa OSB, İzmir Kemalpaşa OSB, Ankara Sanayi Odası 1. OSB ve Adana Hacı Sabancı OSB’de bulunan işletmelere enerji verimli motor değişimi protokolü kapsamında sunulur. Üst limit 80.000 TL’dir.

Bağımsız Değerlendirme Desteği: İşletmelerin proje başvurularının bağımsız değerlendirme raporu masrafları için destek sağlanır. Destek kapsamına dahil olup olmadıkları önemli değildir. Üst limit 20.000 TL’dir
Model Fabrika Desteği: Model fabrika, mükemmeliyet ölçütlerinin deneyimsel öğrenme teknikleri sayesinde ölçeklenerek yaygınlaştırılmasını sağlayan bir araçtır. İşletmelerin buralardan alacakları hizmet sonucu oluşacak giderleri destek tarafından karşılanır. Üst limit 70.000 TL’dir.
Bütün destekler için istisnai durumlar hariç destek oranı %60 olarak belirlenmiştir.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Başvurular İşletme Geliştirme Destek Programı Formu ile birlikte KBS üzerinden gerçekleştirilir. Başvurunun onaylandığı tarihten itibaren 2 sene boyunca destek sağlanır. Destek ödeme talepleri programın tamamlanma tarihinden itibaren en geç 4 ay içinde gerçekleştirilmelidir. Bu süreyi takip eden 2 ay içinde uygun bulunan mazeretler için ödeme yapılabilir.

Gerçekleştirilecek mal / hizmet satın alımlarının hiçbiri başvuru sahibinin eşi, annesi, babası, kardeşi ve çocuğunun sahibi olduğu işletmelerden gerçekleştirilemez. Tespit edilmesi halinde destek kesilir. Ünvan / tür değişikliğinde sadece işletme bilgileri güncellenir, destek bu değişiklikten etkilenmez. Destek devam ederken işletmenin tasfiye edilmesi ya da kapanması halinde destek kesilir. Yine destek sürerken işletmenin devredilmesi ya da başka bir işletme ile birleşmesi durumlarında projenin sonlandırılma durumuna uygulama birimi karar verir. Sonlandırma kararı verilen durumlarda yapılan ödemeler geri talep edilmez.