';
side-area-logo

Garanti Belgesi

Garanti Belgesi Nedir?

İthal edilen ve/veya yurt içinde üretimi yapılan ürünlerin bakanlık tarafından çerçevesi çizilmiş şartlar kapsamında ürün onarımı ve garanti süresinin belirtildiği belgeye garanti belgesi denir. Malların kalitesine dair bilgiler garanti belgesi içerisinde yer almaz. Garanti belgesi, tüketicinin ilgili kanun ve diğer mevzuattan doğan haklarının belirtildiği ve tüketiciye bildirildiği belgedir. Garanti belgeli bir ürün satın alan tüketicilerin, ürünün arızalı olması ya da sonradan arızalanması durumunda en az 2 yıl süresince ücretsiz tamir, ürün iadesi ya da değişimi hakları vardır.

ticaret

Bir garanti belgesinde aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir:

 • Üretici veya ithalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi
 • Satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi
 • Fatura tarihi ve sayısı
 • Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numaraları
 • Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri
 • Garanti süresi
 • Azami tamir süresi
 • Bütün parçaları dâhil olmak üzere malın tamamının garanti süresince garanti kapsamında olduğuna ilişkin bilgi
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi
 • Kullanım hatalarına ilişkin bilgi
 • Tüketicilerin şikâyet ve itirazları hakkında başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi
 • Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar

Tüketici, satın aldığı malla birlikte garanti belgesi verilmemesi durumunda, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunabilir.

Garanti Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Garanti belgesi başvuru yalnızca elektronik imza yapılabilmektedir. Bu yüzden elektronik imzası bulunmayan yetkililerin öncelikle bir elektronik imza almaları gereklidir.

Mal üreticilerinin garanti belgesi başvurusu yapmaları için ilk önce TSE Ürün Belgesi almaları gerekmektedir. Ürün belgelendirme için bulunulan il ya da çevre illerdeki TSE İl Müdürlüğüne müracaat etmek yeterlidir. Ürün belgelendirmesi kapsamına girmeyen ancak garanti verilmesi mecburi olan ürünler için ise ürünün garanti şartlarına dair basılı bir evrak hazırlanması gerekmektedir.

Hizmet verilen sektörde Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (SSHYB) sağlanması ve servis verilen sektöre göre servis ağı kurulması da garanti belgesi hazırlama koşulları arasındadır. Firmanın yetkili servisler için TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi alması zorunludur.

Gerekli bilgiler derlendikten ve evraklar düzenlendikten sonra T.C. Ticaret Bakanlığı Bilgi Merkezi http://e-garanti.gtb.gov.tr/application/HTMLClient/ adresine girilir ve elektronik imza ile başvuru yapılır.

Yönergeler takip edilerek istenilen evraklar sisteme yüklenir. Garanti belgesi kılavuzu hazırlanır ve garanti belgesi başvurusu tamamlanır.

28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 56. maddesi uyarınca, garanti belgelerinden bakanlık onayı kaldırılmıştır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile garanti belgesi hazırlama kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız.

Garanti belgesi düzenleme hakkında daha detaylı bilgi almak için;

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19782&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5