';
side-area-logo

Dahilde İşleme İzin Belgesi

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca düzenlenen belge, ihracat hedefiyle yurtiçi alımlara ve/veya gümrük muafiyetli ithalata olanak tanır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi Nedir?

Yurt dışından ve yurt içinden Gümrük Vergisi, KDV ve KKDF ödenmeksizin satın alınan hammaddelerle üretilen ürünlerin; ihracat yapılarak belge sorumluluğunu dahilde işleme izin belgesi yoluyla karşılayan faydalı bir destek sistemidir.

ticaret

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Dahilde İşleme İzin Belgesi alabilmek için, öncelikle bir kapasite raporuna sahip olmak yani imalat yapıyor olmak ve/veya firmanızın lokasyonuna göre bağlı bulunduğunuz ihracatçılar birliklerinden birine üye olmak gerekmektedir.

Sadece ihracatçı-ithalatçı olan bir firma yan sanayici ile çalışmak ve yan sanayicinin kapasite raporunu kullanmak kaydıyla Dahilde İşleme İzin belgesi alabilir.

Sadece İmalatçı bir firma, temsilci ithalatçı ve aracı ihracatçı kullanarak da belge sahibi olabilmektedir.

Belgeye konu olan ihraç ürün belge sahibi tarafından tamamen üretilebildiği gibi, kısmen üretip yan sanayici kanalı ile bitmiş mamül haline getirterek belgesi üzerinden kendisi veya başka firma aracılığı ile ihracatını yapabilir.

Destek Miktarı Nedir?

Gümrük Vergisi, KDV ve KKDF ödemeleri yapılmadan ithalat gerçekleştirilir.

İmalatçı-ihracatçı firmaların, müracaat tarihinden önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmış belgeleri kapsamında toplam 1 (bir) milyon ABD dolarından az olmamak üzere gerçekleştirdikleri ihracat kadar, indirimli teminat uygulamasından yararlanırlar. İthalat sırasında verilecek teminat oranı %10 olacaktır.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Dahilde İşleme İzin Belgesi alabilmek için üretim yapılan faaliyet konusuna uygun olarak Ekonomi Bakanlığına bağlı Bölge Müdürlüklerine başvurulmalıdır. Bölge Müdürlüğüne başvuru yapmadan önce elektronik ortamda sistem üzerinde e–imza kullanılarak yetkilendirme başvurusu yapılması gerekmektedir. Bu işlem yapıldıktan sonra kapasite raporu, firma tanımlama formu, son dönem elektrik faturası, son bir yıla ait SSK tahakkuk fişleri, imza sirküleri gibi evraklar bir dilekçe ile bölge müdürlüğüne teslim edilmelidir. Bölge müdürlüğü söz konusu evrakları inceledikten sonra firmanın üretim yerinde birinci inceleme yapmaktadır. Bu inceleme sonrasında sistem üzerinden yetkilendirme onaylanarak proje hazırlanması için sisteme giriş izni verilmektedir. Sisteme giriş yapıldıktan sonra ithalat listesi, ihracat listesi ve ham madde sarfiyat tablosu hazırlanarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir. Başvuru durumunu, yetkili bakanlık görevlisini sistem üzerinden takip etmek mümkündür. Proje bakanlık tarafından onaylandığında belge alınmış olmaktadır. Dahilde işleme izin belgesinin birer nüshası Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü), ilgili ihracatçı birlikleri ve firmaya gönderilir. Düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri aylık listeler halinde Resmi Gazete ’de yayınlanır.