';
side-area-logo

Bünyemizde

SUN Danışmanlık bünyesinde:

·  Her konuda uzman olduğunu iddia eden uzmanlar yoktur.
·  Konusunda uzman kişilerden sadece uzman olduğu konu ile ilgili destek alınır
·  Türk ve yabancı uzmanlardan destek sağlanmakta,
·  Kamu kurumlarından emekli uzmanların tecrübelerinden faydalanılmakta
·  Tecrübeli bir ekip mutlaka genç ve dinamik yeni mezun çalışma arkadaşları ile desteklenmektedir.

SUN AİLESİNE KATILMAK

SUN Danışmanlık ailesine katılmak için lütfen yenibiris.com’da yıl içersinde sürekli açık olan ilanlarımıza CV’nizi bırakınız ve CV’nizde başvurduğunuz pozisyonla ilgili gerekli açıklamanın yer aldığından yani CV’nizin farkedilebilir olduğundan emin olunuz.

1451x1282

Prensip olarak SUN ailesine katılmak isteyen ve mülakat sürecini geçmiş genç adayların; okuduğu üniversite ve bitirdiği bölüme bakılmaksızın kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçmesi zorunludur.
Stajyer olarak görev alan adaylar staj süresi sonunda başarılı olmaları halinde ilgili ve yetenekli oldukları departmanda “Uzman Yardımcısı” pozisyonunda göreve başlarlar. 16 yıldır sistemli insan kaynakları politikasına sahip firmamız 3 yıllık tecrübe süresini doldurmamış çalışanlarına “Uzman” ünvanı vermez. Bununla birlikte firmamızda terfi ve
yükselme olanakları belli bir zamanı mutlak suretle firmada geçirmiş olmaya göre değil yetkinlik bazlı olarak sağlanır.

İK SÜRECİMİZ

Sun Danışmanlık İnsan Kaynakları Departmanı’nın temel hedefleri arasında, kurum ihtiyaçlarına uygun işin tasarlanması, uygun işe uygun adayın belirlenmesi ve seçilmesi, çalışanlarımızın motivasyonunun ve dolayısıyla iş verimliliğinin artması için gerekli ortam ve düzenin oluşturulması, aynı zamanda kurum bünyesinde bulunan çalışanlarımızın kariyer hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla her türlü eğitim ve gelişim imkanına fırsat ve katkı sağlayabilecek sistem ve uygulamalarla
çalışanlarımızın motivasyonları, iş tatmini ve mutlulukları ile birlikte iş verimliliğini ve sürekliliğini artırmak vardır.
SUN Danışmanlık İnsan Kaynakları Departmanı’nın tüm işlevlerini gerçekleştirirken var olan temel amacı, kurum bünyesinde mevcut olan insan kaynağının kariyer ve kurum hedeflerine ulaşabilmesi adına niteliklerinin geliştirilmesi ve SUN Danışmanlık bünyesine yeni katılacak çalışanlarımızın kurum vizyonuna ve misyonuna uygun, var olan pozisyonun iş tanımını gerçekleştirebilecek yetkinliklere sahip olmasıdır.

YETENEK YÖNETİMİ

SUN Danışmanlık bünyesinde organizasyonel dizaynlar ve planlar doğrultusunda, ulusal ve uluslararası düzeyde -En Çok Tercih Edilen İşveren” olmak amacıyla, yıl boyunca gerçekleştirilen Yetenek Yönetimi Süreci, potansiyel çalışanlarımızın erken keşfedilmesine, kurum kültürüne ve işin gerekliliklerine uygun bir şekilde yetiştirilip geliştirilmesine imkan tanır. Bu süreçte ülkemizin saygıdeğer üniversitelerinden alanlarında deneyim kazanmaya hevesli ve kararlı gençlerimizle tanışmaya, isteklerini ve hedeflerini dinlemek amacıyla onlarla buluşmaya, ve yıl boyu süren
eğitimlerimiz ile alanlarındaki teorik bilgilerini pratiğe çevirmelerini sağlayabilecek bilgi ve becerilerini arttırmayı hedefliyoruz.

İŞE ALIM SÜRECİ YÖNETİMİ

Sun Danışmanlık bünyesindeki herhangi bir açık pozisyon için yeni mezun veya deneyimli adaylarımızın işe uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da ilgili bölümü Sun Danışmanlık İnsan Kaynakları
yetkilileri tarafından uygulanır:
·  Profesyonel Kişilik Envanteri
·  Genel Değerlendirme Testi
·  Pozisyon Bazlı Yetkinlik Değerlendirme Testi
·  İngilizce Seviye Tespit Sınavı

·  Temel Bilgisayar Programları Yetkinlikleri Sınavı
·  Pozisyon Bazlı Vaka Çalışması 
·  IK – Yetkinlik Bazlı Mülakat
·  Birim Yöneticisi ve/veya Şirket Yetkilisi ile – Yetkinlik Bazlı Mülakat
İnsan Kaynakları Departmanımız tarafından adil ve dengeli bir şekilde yürütülen işe alım sürecindeki değerlendirmeler sonucunda işe en uygun bulunan adaylarımıza ilgili Sun Danışmanlık İnsan Kaynakları Departmanı Yetkilisi tarafından iş teklifi yapılır ve işe alım süreci sonlanır. Burada temel amacımız, adaylarımızın var olan pozisyon için bilgi, beceri ve yetkinliklerini değerlendirerek, işe en uygun adayın uygun departmana ve pozisyona yerleştirilmesini sağlamaktır. 

KARİYER YÖNETİMİ

SUN Danışmanlık’ta yürütülen Kariyer Yönetimi Sürecinin temel amacı, kurum bünyesinde aktif olarak çalışan ekip arkadaşlarımızın kariyer yollarında devamlı gelişerek, hem bireysel hem de kurum yararına motivasyon ve tatmin seviyelerini arttırarak çalışanlarımızın yetenek, beceri ve niteliklerini keşfetmelerine ve bu alanda gelişme sağlamalarına yardım etmektir.

PERFORMANS YÖNETİMİ

SUN Danışmanlık olarak kurum bünyesinde, alanında uzman kişilerle birlikte yürüttüğümüz Performans Yönetimi Yazılımı ile birlikte ana hedefimiz kurum içerisindeki Performans Kültürünün güçlendirilmesidir.
Pozisyon ve Departman bazlı kriterlere uygun şekilde performansları değerlendirilen çalışanlarımız, performans yönetimi süreci sonucunda ilgili alanlarda performans seviyelerine göre ödüllendirilip ilgili alanlarda gelişimlerine destek olmak amacıyla eğitimlere tabii tutulur. Bu anlamda kurum içerisindeki Sürekli Öğrenme ve Gelişim Yönetimi Sürecine de sürdürülmüş olur.

SÜREKLİ ÖĞRENME ve GELİŞİM YÖNETİMİ

SUN Danışmanlık bünyesinde İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yıllık aktivite planına uygun bir şekilde belirli aralıklarla yürütülen Performans Değerlendirme Süreci ile birlikte, çalışanlarımızın iyi
oldukları alanlarda sürekli gelişmesini hedeflerken; öncelik verilmesi gereken, görece daha zayıf oldukları alanlarda ise öğrenme ve eğitim alma sürecini tamamlamayı Sürekli Öğrenme ve Gelişim Yönetimi süreci ile sürdürmeyi amaçlıyoruz.

ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ve BAĞLILIĞINI ARTIRMA

Çalışanların iş motivasyonunun ve kurum bağlılığın artırılması amacıyla çalışanlarımız tarafından yapılan işin değerinin anlaşılmasının önemini bildiğimiz için bu anlamda çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini anlayabilmek, memnuniyet durumlarını ölçebilmek ve buna göre aksiyon alabilmek için yıl boyunca İnsan Kaynakları Departmanı yetkilileri tarafından çalışan bağlılığı, memnuniyet ve motivasyon araştırması yapılmaktadır.