';
side-area-logo

Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) Destek Programı

Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) Destek Programı iklim dostu teknolojiler, temiz üretim teknolojileri, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer enerji teknolojileri çerçevesinde geliştirilmiş proje başvurularını destekler.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır

ttgv
Azami Destek 400.000 ABD Doları
Proje Süresi 15 Ay
Programın Hedefleri Sanayi kuruluşlarının üretim maliyetlerini düşürmek, rekabet potansiyellerini artırmak
Uygun Başvuru Sahipleri 3 yıldır aktif faaliyet gösteren sanayi kuruluşları;

Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) Destek Programı Nedir?

Program, sanayi kuruluşlarının iklim dostu teknoloji, temiz üretim teknolojileri ve enerji verimliliği kapsamında yenilenebilir enerji ve diğer enerji teknolojileri alanlarına yönelik projeleri hayata geçirebilmeleri için geri ödemeli faizsiz finansman desteği sunar. Böylece kuruluşların çevresel performansının artıp üretim maliyetlerinin düşmesi sağlanırken beraberinde rekabet gücünün de artması hedeflenmektedir.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Türkiye’de yerleşik, faaliyet gösterdiği alanlarda en az 3 yıldır aktif olan kuruluşlar programa başvuruda bulunabilir. Proje kapsamında yerli ekipman ve teknoloji kullanımı, ileri teknoloji uygulamaları TTGV için tercih sebebidir.

Destek Kapsamı Nedir?

Yeşil Teknoloji projeleri Desteği 3 farklı destekten oluşmaktadır;
İklim Dostu Teknolojiler Desteği: Soğutma sektöründe kullanılan küresel ısınmayı hızlandırıcı hidroflorokarbonlar ve hidrokloroflorokarbonların kullanımını / emisyonunu azaltmak için alternatiflerinin kullanılmasını teşvik eden projelere sunulan destektir.

Temiz Üretim Teknolojileri Desteği: Üretim süreçlerinde kullanılan enerji, su, hammadde ve atık oluşumunu en az seviyeye düşürecek teknolojik yenilik uygulamalarının hayata geçirilip ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelere sunulan destektir. Bu kapsamda atık oluşumunun üretimi kapsayacak şekilde azaltılması, oluşan atıkların geri dönüştürülmesi, su tüketiminin ve atık su oluşumunun azaltılması, emisyonların azaltılması, hammadde tüketiminin azaltılması, tehlikesiz / düşük tehlikeli kimyasal kullanımının artması hedeflenmektedir.
Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji ve Diğer Enerji Teknolojiler Desteği: Hem Türkiye’de hem de dünyada hızla yükselen enerji fiyatları sebebiyle dışa bağımlılığın ve sera gazı oluşumunun azaltılması için enerji verimliliği sağlayan, yenilenebilir enerji kullanımı sunan çevre dostu teknolojiler içeren projelere sunulan destektir.

Sanayi kuruluşları bu alanlardan birini ya da daha fazlasını aynı anda kapsayan başvuruda bulunabilir. Destek için alt limit 100.000 ABD Doları, üst limit ise 400.000 ABD Dolarıdır.

Destekten faydalanacak kuruluşlardan teminat mektubu ya da Kredi Garanti Fonu alınır. Destek almaya hak kazanan projelerin makine – ekipman giderlerinin ve toplam desteğin %5’ini geçmemek şartıyla sarf giderlerinin %50’si bütçeden karşılanır. Bunların dışındaki personel, nakliye, inşaat gibi diğer giderleri yürütücü ortak karşılamak zorundadır.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Başvuruların tamamlanmasını takip eden 3 ay değerlendirme sürecini kapsar. Bu aşamada TTGV ve bağımsız uzmanlar başvuruları inceler, proje yürütme yerini ziyaret eder. Bu ziyaret sonucu oluşan masraflar için kuruluş TTGV’ye 1.000 ABD Doları ödeme gerçekleştirmek ile yükümlüdür. Desteklenmeye karar verilen proje sahipleri ile Destekleme Sözleşmesi imzalanır ve Proje İzleyicisi atanır. Program kapsamında en fazla 15 ay destek sunulur. Projenin bitmesiyle birlikte Proje Sonuç Raporu hazırlanır. Proje bitimini takip eden ilk 6 ay ödeme talep edilmez. Devam eden 6 aylık periyotlarda 5 taksitte geri ödemeler tamamlanmalıdır.