';
side-area-logo

TURİZM YATIRIM TEŞVİKLERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm teşvik işlemlerine yönelik tüm destekler sağlanmaktadır. Turizm alanına yapılan bu desteklerin amacı tamamen hem ilgili işletmeleri hem de ülkeyi kalkındırmaktır. İşletme sahiplerine verilen krediler, yatırımlar ve diğer destekler istenilen evraklar ile Kültür Bakanlığına bağlı bulunan Teşvik ve Destek Müdürlüklerine yapılmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığının görevlerini belirleyen mevzuat kapsamında herhangi bir kredi uygulaması bulunmamakta olup ülkemizde gerçekleştirilecek turistik tesis yatırımları, ülke turizmi açısından beklenen yararı sağlayabilmek amacıyla saptanan belli niteliklerin gerçekleştirilmesi halinde desteklenmektedir.

ticaret

Kültür ve Turizm Bakanlığının görevlerini belirleyen mevzuat kapsamında herhangi bir kredi uygulaması bulunmamakta olup ülkemizde gerçekleştirilecek turistik tesis yatırımları, ülke turizmi açısından beklenen yararı sağlayabilmek amacıyla saptanan belli niteliklerin gerçekleştirilmesi halinde desteklenmektedir.
Buna göre; üzerinde turistik tesis yapılmasına imar yasaları ile getirilen engel bir durumu bulunmayan bir arazide, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ilişkin yönetmelik ve “Turizm Tesislerine Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ilişkin yönetmeliğin uygulanmasına dair 2005/1 No’lu Tebliğ hükümlerine uygun olarak projelendirilen. Bakanlığımızdan yatırım ve/veya işletme belgesi almış olan turistik tesis yatırımları; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda yer alan Teşvikler ile Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Teşvik Belgesi almak kaydıyla Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan Teşvik kararları ile belirlenen teşviklerden yararlanabilirler.

Turizm teşvik destekleri aşağıdaki gibidir;

1- KOSGEB kapsamında yatırımcıya sağlanan inisiyatif ve hizmetler

2-Bakanlar Kurulu kapsamında turizm ile uğraşan yatırımcılara sağlanan turizm teşvik destekleri,

3- Yurt içi ve yurt dışında ülkeye turistlerin gelmesini sağlayacak tanıtım fuarlarına katılım için gereken hizmet ve destek,

4- Emlak vergisi konusunda bazı muafiyetler

5- Turizm teşvik kanunu kapsamında turizm işletmecilerine sağlanacak bazı teşvikler

6- Türkiye İhracat Kredi Bankası aracılığı ile yatırımcıya turizm teşvik kredisi sağlamak

Hizmet sektörü içerisinde yer alan turizm işletmeleri KOSGEB çatısı altında teşvik ve destek projelerinden yararlanacaktır. Geri ödemeli veya ödemesiz olarak teşvik ve kredi hizmetleri turizm ve yatırımlara yönelik belirli kurallar çerçevesinde sağlanacaktır. Kullanılan kredilerin faiz uygulanmadan uzun vadede ödenebilmesi mümkündür. Bazı krediler geri ödemesiz olarak turizm sektöründeki işletme ve otellere devletin tam desteği kapsamında sağlanacaktır.

Elektrik enerjisi gideri indirimi: 09.08.2005 gün ve 259001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararın uygulanmasına ilişkin 2002/1 sayılı tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin Tebliğ” ile işletmelere ait elektrik enerjisi giderlerinin, şantiye dönemi dahil olmak üzere o bölgedeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone gurubuna uygulanan tarife arasındaki farkın Hazinece karşılanması için belge sahiplerinin ilk müracaatlarında Kültür ve Turizm Bakanlığına (İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine) başvurmaları gerekir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız.