';
side-area-logo

Mevlana Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Fizibilite Destek Programı

Mevlana Kalkınma Ajansı’nın çağrısına çıktığı Fizibilite Destek Programı kapsamında Konya ve Karaman bölgesinde bulunan ve kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile birlikte üniversiteler, birlikler ve kooperatifler, STK’lar, OSB’ler ve teknoloji transfer ofisi şirketlerine destek verilir. Program ile bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi konulu fizibilite çalışmaları desteklenir.

 

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Program Bütçesi 1.000.000 TL
Son Başvuru Tarihi 24 Aralık 2021; saat: 23.59
Azami Destek 300.000 TL
Program Süresi 6 – 12 ay
Uygun Başvuru Sahipleri
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri,
 • İl ve İlçe Özel İdareleri,
 • Üniversiteler,
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları,
 • Sivil Toplum Kuruluşları, (vakıf, dernek vb.),
 • Organize Sanayi Bölge ve Sanayi Sitesi Yönetimleri,
 • Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri,
 • İş Geliştirme Merkezi Yönetimleri,
 • Birlik ve Kooperatifler.**
Program Öncelikleri 2021 yılı Fizibilite Desteği öncelikleri ve bu öncelikler aşağıdaki gibidir:

 1. Bölgede Ortak Kullanım Alanlarına yönelik Fizibilite desteği geliştirilmesine yönelik çalışmalar,
 2. Bölgede Yerel Kalkınma Fırsatlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar.
Program Kapsamındaki Faaliyetler
 1. Bölgede ortak kullanım alanlarına ilişkin (OSB/KSS vb) ihtiyaçların giderilmesine yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi,
 2. Bölgenin yatırım ortamının geliştirilmesi ve bölgeye yatırım çekme amacına yönelik sektör ve alt sektör bazlı fizibilite çalışmalarının desteklenmesi,
 3. Bölgedeki firmaların enerji verimliliklerine yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi,
 4. Bölgedeki firmaların Ar-Ge alanında gelişmelerine yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi,
 5. Tarımsal verimliliği artırıcı (ürün bazında da) fizibilite çalışmalarının desteklenmesi,
 6. Bölgede atıkların geri kazanılması fizibilite çalışmalarının desteklenmesi, beklenmektedir.
 7. Covid-19 çerçevesinde bölgede medikal ekipman/ürün üretimine yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi beklenmektedir.