';
side-area-logo

KVKK (GDPR) Denetim ve Danışmanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu kapsamında müşteri, çalışan vb. kişilerin şahsi bilgilerini bünyesinde bulunduran bütün işletmelerin 2016 yılı itibariyle KVKK sistemine kayıt olması gereklidir.

KVKK’ya göre, işletme veya işletmelere bağlı internet sitelerinden kişisel verilerin toplanması, saklanması ve bu bilgilerin güvenliğinden doğrudan söz konusu firmalar sorumlu tutulacaktır. Buna göre, Avrupa Birliği dışından bile olsa, Avrupa Birliğine dâhil ülke vatandaşlarından bilgi toplayan her işletme yine aynı kanuna dâhil edilerek bilgi sızdırılması veya kanunsuz işlenmesi nedeni ile cezai yaptırımla karşılaşabilir. 

kvkk
6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununda 2020 yılı itibariyle yer alan güncel idari para cezaları
Aykırılık durumu Yaptırım
Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeme 9.013 TL - 180.264 TL
Veri güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmeme 27.040 TL - 1.802.636 TL
Kurul kararlarını yerine getirmeme 45.066 TL - 1.802.636 TL
VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırılık 36.053 TL - 1.802.636 TL

VERBİS sistemine son kayıt girişi ilk adımda 30 Haziran olarak belirtilmiş sonrasında kayıtların tamamlanamaması nedeniyle 30 Eylül’e uzatılmıştır. Son duyurulan kayıt giriş süresi bitmiş olmasına rağmen dilekçe yolu ile Kişisel Verileri Koruma Kuruluna yapılacak başvurular hala devam etmektedir. 

25 Haziran tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan güncellemeyle beraber yıllık çalışan sayısı 50’den az ve mali bilançosu 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğü ise 31 Mart 2021 tarihine yerine getirilebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre de bu tarihe kadar geçerlidir.

Sun Danışmanlık, Kalkınma Ajansı, KOSGEB gibi hibe programlarının yanında dijital dönüşüm, endüstri 4.0, patent, yurt dışına açılım ve vergi, hukuk ve KVKK danışmanlığı sağlayan Ankara, İstanbul ve Almanya ofislerinde hizmet vererek danışmanlık sektöründe 16 yıldır kesintisiz faaliyet gösteren alanında lider bir firmadır.

Sun Danışmanlık olarak KVKK kapsamında VERBİS girişlerinin yapılması, kişisel veri envanterinin çıkarılması, yazılım akreditasyonu, gerekli eğitimlerin sağlanması, devam eden süreçte firma bilgilerinin sistem uyumluluğu ve denetiminin sağlanması için bizimle iletişime geçebilirsiniz.