';
side-area-logo

Katı Yakıt İthalatçı Kayıt Belgesi

Katı Yakıt İthalatçı Kayıt Belgesi Nedir?

Firmaların, antrasit, kokluk bitümenli taşkömürü, diğer bitümenli taşkömürü, diğer taşkömürleri, taşkömüründen elde edilen briketler / topaklar / diğer katı yakıtlar, linyit, aglomere linyit, kalsine edilmemiş petrol koku ve kalsine edilmiş petrol koku mallarını ithal edebilmeleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesine sahip olmaları gereklidir.

Belge Sorumlulukları Nelerdir?

Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi’ne sahip firmalar katı yakıtın ithal edilmesi ve kullanımına dair belirli sınırlılıklara uymak zorundadır;

çevre_şehircilik

-Uygun bulunan alana boşaltılması gereken yakıtlar ve geçici depolama yerine konulamayan, taşıt üstü işlem gören yakıtlar ayrı depolanır.

-Yakıt analiz sonuçları onaylanana kadar ürünler piyasaya sunulamaz. Mevcut yerinden başka bir alana taşınamaz, kullanılamaz ve torbalanamaz.

-Yakıt analiz sonuçlarının onaylanmaması durumunda geçici depolama yerinden yükleme ülkesine iade edilir ya da üçüncü ülkeye transfer edilir.

-Sanayide kullanılması amacıyla ithal edilen yakıtlar sadece Uygunluk Belgesi’nde belirtilen fabrika / tesise ulaştırılır.

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bilgisi dışında yakıt kullanılamaz.

-Katı Yakıt İthalatçı Kayıt belgesi alan firmalar bu sorumlulukları yerine getireceklerine dair taahhütname imzalar. Bu şartların ihlal edilmesi halinde ithal edilen malın CIF değerinin %60’ının Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanarak TL cinsinden ödenmesi gerekir.

Başvuru Nasıl Yapılır? Gerekli Belgeler Nelerdir?

Başvurular Entegre Çevre Bilgi Sistemi’nde bulunan Çevre ithalat ve İhracat İzinleri Uygulamasından çevrimiçi olarak yapılır, yazılı başvuru aşaması yoktur. Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi bedeli 28.500 TL’dir.

Başvuru sürecinde noterden onaylı Ticaret Sicil Gazetesi / Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi, vergi levhası, noter onaylı imza sirküleri ve Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi Bedeli Dekontu sisteme yüklenir ardından taahhütname onaylanır. Kamu kuruluşları, üniversite, özel kanunla kurulan tüzel kişilik statüsünde bulunan ve oda kayıt zorunluluğu bulunmayan firmaların sicil gazetesi ve vergi levhası yüklemesi gerekli değildir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız.