';
side-area-logo

KAPASİTE RAPORU

Kapasite Raporu Nedir?

Kapasite raporu Sınai üretim, sınai hizmet ve inşaat sektörü ile maden işletmeciliğinde faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren iki yıl geçerli olan bir belgedir.

Sanayi sicil belgesi alınmasında, ithalat-ihracat işlemlerinde, yerli malı belgesi taleplerinde, çeşitli sektörlere ait izin ve lisansların temininde, kamu ihalelerinde ve kamu desteklerinde (Yatırım Teşvik, dâhilde işleme, KOSGEB vb.) talep edilmekte olup danışmanlık firmamız aracılığı ile düzenlenmektedir.

ticaret

Gerekli belge ve izinlerin kontrolünün ardından temin edilecek olan kapasite raporu Türk Odalar ve Borsalar Birliği onayından geçmek zorundadır. Kapasite raporunun hazırlanma ve değerlendirme sürecinde yine Türk Odalar ve Borsalar Birliği kriterleri ile değerlendirmeler yapılıp belge düzenlenmektedir.

Kapasite raporları sanayi sicilin belgelenmesinde kullanılmaktadır. Bu sayede ucuz elektrik kullanımı, firmaya verilebilecek olan devlet desteklerinden yararlanma olanağı, gümrük işlemlerine katılım, kamu ihalelerine katılım, vergilendirme, fuar giderlerinin karşılanması ve uygun hammadde temini gibi kolaylıklar sağlanır.

Kapasite Raporu nerelerde kullanılır?

Kapasite Raporunun kullanım alanları ise yatırım teşvik belgesi, dâhilde işleme izin belgesi, geçici kabul izin belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında, sanayi sicil belgesi müracaatlarında, muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde, resmi ve özel ihalelerde, yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda, tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde, imalatçı belgesi alımında, vergi incelemelerinde, kamunun muhtelif amaçlı incelemelerde kullanılmaktadır.

Nasıl başvuru yapılır?

Kapasite raporu ücretleri için düzenleme harcı her yıl Odalar tarafından belirlenerek harç tarifesinde belirtilen tutar kadarı başvuru sırasında tahsil edilir. Ayrıca TOBB (Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği) hesaplarına firma adı özellikle belirterek birlik tarafından belirlenen onay harcı yatırılır.
Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle kapasite raporu düzenlenecek firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.

Raporun geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren firma tarafından değişiklik talebinde bulunmaması ve odalarca değişiklik talep edilmemesi halinde iki yıldır. Yenilemesi için ise makinaların kira sözleşmesi ile doğrudan bağlantılıdır.

Bahsi geçen işin evrak takibinin yapılması ve başvuruların zamanında takibi için lütfen firmamızla iletişime geçmekten çekinmeyiniz.
SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili yapılacak iş kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımızı bildirmek isteriz.