';
side-area-logo

İpekyolu Kalkınma Ajansı – 2021 Yılı Teknik Destek Programı

İpekyolu Kalkınma Ajansı, teklif çağrısına 2021 Teknik Destek Programı ile bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanmasına katkıda bulunmayı konu eden proje başvurularını destekleyecektir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

DÖNEM

SON BAŞVURU TARİHİ

 

1.DÖNEM (OCAK-ŞUBAT)                                –
2.DÖNEM (MART-NİSAN) 30.04.21 -17:00
3.DÖNEM (MAYIS-HAZİRAN) 30.06.21 -17:00
4.DÖNEM (TEMMUZ-AĞUSTOS) 31.08.21 -17:00
5.DÖNEM (EYLÜL-EKİM) 31.10.21 -17:00
6.DÖNEM ( KASIM-ARALIK) 31.12.21 -17:00

 

 

Program Bütçesi

1.500.000,00 TL
Azami Destek 600.000,00 TL
Azami Destek Oranı %75
Proje Süresi 10 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri
 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • Belediyeler
 • İl ve İlçe Özel İdareleri
 • Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve Müdürlükler
 • Eğitim Merkezleri, Öğretmenevi, ASO
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
 • Büyükşehir Belediyesi (Belediye Başkanlığı ve Daire Başkanlıkları)
 • Belde Belediyesi
 • İl Özel İdaresi
 • İl / İlçe Belediyesi
 • Üniversiteler – Devlet Üniversitesi (Rektörlük, Meslek Yüksek Okulları, Araştırma Enstitüleri ve Fakülteler)
 • Üniversiteler – Özel Üniversite (Rektörlük, Meslek Yüksek Okulları, Araştırma Enstitüleri ve Fakülteler )
 • Sivil Toplum Kuruluşları – Dernek, Sendika, Konfederasyon
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları – Odalar, Borsalar, Birlikler
 • Kooperatifler – Birlikler – Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatif
 • Bölgeler – Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri – Organize Sanayi Bölgesi
 • Bölgeler- Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri- Serbest Bölge Müdürlükleri
 • Bölgeler – Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri – Küçük Sanayi Siteleri
 • Bölgeler – Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri – Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

 

Son Başvuru Tarihi 31.12.21 – Saat: 17:00
Program Öncelikleri

 

1. Tarımda Rekabetçilik Sonuç Odaklı Program (SOP) özel amaçları kapsamında paydaşların teknik beceri ve kapasitelerini arttırmaya yönelik olarak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

2. İmalat Sanayinde Dönüşüm Sonuç Odaklı Program (SOP) özel amaçları kapsamında paydaşların teknik beceri ve kapasitelerini arttırmaya yönelik olarak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

3. TRC1 bölge paydaşlarının kurumsal ve beşeri kapasitelerinin arttırılması

 

Örnek Teknik Destek Konuları

·         Yöreye özgü ürünleri yetiştiricilik eğitimleri

·         Ürün üretim teknikleri eğitimleri

·         Doğru üretim için gerekli sertifikasyonların alınması için danışmanlık hizmeti

·         İmalat sanayinde Ar-Ge çalışmalarına yönelik kapasite geliştirici eğitimler

·         Verimlilik ve yalın üretim tekniklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler

·         Kurumun Stratejik Planını hazırlamasına yönelik geçici uzman desteği ya da danışmanlık desteği

·         İhale dosyası (Teknik Şartname, İdari Şartname) hazırlamaya yönelik geçici uzman desteği ya da danışmanlık desteği

·         Kurum/Kuruşların IT altyapısının geliştirilmesine yönelik uzman desteği

·         Kurum/Kuruluşların iç kontrol sistemlerinin kurulmasına ilişkin geçici uzman/danışmanlık desteği

·         AS 9100 Havacılık Uzay ve Savunma Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

·         Tesis Güvenlik Belgesi ve Kişi Güvenlik Belgesi alınmasına ilişkin Eğitim ve Danışmanlık Desteği

·         Firmaların Savunma Sanayine Tedarikçi olmaları için firmalarla savunma sanayi arasında işbirliğini sağlamasına yönelik geçici uzman desteği ya da danışmanlık desteği

·         Dış ticaret istihbarat eğitimi

·         Kurumsal Bilgi Güvenliği eğitimi

·         Hibe Mekanizmaları ve Projecilik Kültürü

·         Finans ve Pazarlama yönetimi

·         İnsan Kaynakları Yönetimi