';
side-area-logo

Instıtut Français – Kadın Hakları Proje Çağrısı

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliğinin Institut Français  Türkiye ile birlikte çağrıya çıktığı Kadın Hakları Proje Çağrısı kapsamında kadın-erkek eşitliği ve Kadına karşı şiddetle mücadele gibi konularda  başvurucu projelere destek verilecektir.

Bu yıl Fransa’nın önceki yıllarda katıldığı Pekin konferansının ardından 25 yıl sonra BM kasdın ve ssivil toplum birimi ile ortaklaşa Meksika’da düzenlenecek olan Eşitlik Jenerasyon Forumu’na başkanlık edilecektir.  Proje başvuru konuları aşağıda program detayları ile beraber verilmiştir.

Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2021, saat: 17.00

Program Bütçesi 30.000,00 Avro
Azami Destek Oranı 10.000,00 Avro
Azami Proje Süresi 12 ay
Uygun Başvuru Sahipleri ·         Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları vb. konularda çalışan küçük çaplı sivil toplum kuruluşları çağrıya başvurabilir.
Örnek Proje Konuları

·         Kadına şiddetle mücadele

·         Adalet, ekonomik haklar ve kadınların eğitime erişimi

·         Öz bakım ürünlerine erişim dahil olmak üzere

·         cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili hakların korunması ve tanıtılması.

Kaynakça: https://www.ifturquie.org/haber/kadin-haklari-proje-cagrisi/