Tübitak Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı (1511)

“1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı” kapsamında; belirlenen öncelikli alanlarda hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteğin teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılmasında, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesinde ve özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması hedeflenmektedir.

Program Otoritesi: TÜBİTAK

Destek Oranı: Sabit destek oranı KOBİ’ler için %75, Büyük Ölçekli Kuruluşlar için ise %60 oranında destek sağlanacaktır.

Proje genel giderleri %10’a kadar destek verilmektedir.

Uygulama Süresi: Destek süresi en fazla çağrı duyurusunda belirtilen proje süresi üst sınırı kadardır.

 

Programın Öncelikleri:

 

Öncelikli alanlar olarak enerji, gıda, otomotiv, bilgi iletişim teknolojileri ve makine imalat teknolojileri kapsam içerisine alınan sektörlerdir. Her alanda birden fazla çağrıya çıkılacaktır. İlk çağrı duyurusu enerji alanında olacak güneş enerjisi, enerji depolanması, konutlarda ve sanayide enerji verimliliği ile kömür teknolojileri konularında belirlenecek başlıkları içerecektir.

Program kapsamında hibe alan projelerdeki destek kalemleri;

 

  • Personel giderleri
  • Seyahat (yalnızca ulaşım) giderleri
  • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
  • Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
  • Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
  • Malzeme ve sarf giderleri
  • Projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık gelen proje genel giderleri (proje genel giderleri, projenin her bir AGY311’i için belirlenen dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %10’u olup, bu tutar dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave edilebilmektedir.)

Hibe Programı Başvurusu