Tübitak Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı (1505 )

Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin,  Türkiye’de yerleşik ve  proje sonuçlarını  Türkiye’de  uygulamayı  taahhüt  eden  kuruluşların  ihtiyaçları  doğrultusunda,  ürüne  ya  da sürece dönüştürülereksanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Programın uygulama esaslarında; Müşteri Kuruluş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve Yürütücü Kuruluş olarak anılan üniversite ya da kamu araştırma  merkez  ve  enstitüsü bir İşbirliği Sözleşmesi imzalayacaktır. Bu sözleşme çerçevesinde Yürütücü Kuruluş tarafından yapılacak; yeni  bir  ürün  üretilmesi, mevcut  bir  ürünün  geliştirilmesi,  iyileştirilmesi,  ürün  kalitesi  veya  standardının yükseltilmesi  veya  maliyet  düşürücü  nitelikte  yeni  tekniklerin,  yeni  üretim  teknolojilerinin  geliştirilmesi projesi TÜBİTAK ve Müşteri Kuruluş tarafından finanse edilecektir.

 

Program Otoritesi: TÜBİTAK

Destek Oranı:KOBİ ise proje bütçesinin %75’i, Büyük ölçekli ise %60’ıdır

Destek Miktarı:1 milyon TL

Uygulama Süresi: En fazla 24 Ay

Kimler Yaralanabilir?

Müşteri Kuruluş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve Yürütücü Kuruluş olarak anılan üniversite ya da kamu araştırma  merkez  ve  enstitüsü bir İşbirliği ile gerçekleşen projeler kabul edilecektir.Programa, Müşteri Kuruluş ve Yürütücü Kuruluş ortak başvuru yapabilecektir.

1505 Proje başvurusundan önce;

Projenin teknik yapabilirliğini ve yürütücü akademisyenin proje konusundaki yetkinliğini gösterecek ön çalışmaların yapılabilmesi için Yürütücü Kuruluşa 3 ay süre ve tamamı TÜBİTAK tarafından karşılanacak 10.000 TL fizibilite desteği verilecektir.

Programın öncelikleri;Yürütücü Kuruluş tarafından yapılacak,

·         Yeni  bir  ürün  üretilmesi

·         Mevcut  bir  ürünün  geliştirilmesi,  iyileştirilmesi, 

·         Ürün  kalitesi  veya  standardının yükseltilmesi  veya  maliyet  düşürücü  nitelikte  yeni  tekniklerin, 

·         Yeni  üretim  teknolojilerinin  geliştirilmesiprojesi TÜBİTAK ve Müşteri Kuruluş tarafından finanse edilecektir

 

 

 

 

 

Hibe Programı Başvurusu