Proje Pazarları Destekleme Programı (1503)

PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI (1503)

Proje pazarlarının tanımı çerçevesindeki proje fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişinin sağlanmasına ve  Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif  katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya uluslararası  etkinlik harcamalarının desteklenmesidir.

Ar-Ge Projeleri; amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, belirlenmiş, yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici özellikte yeni tekniklerin geliştirilmesi, üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek şekilde hazırlanacak ve sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesi veya mevcut teknoloji ile iyileştirmeye yönelik çalışma ve teknoloji uyarlamasını gerçekleştirmesi beklenmektedir.

Program Otoritesi: TÜBİTAK

Destek Oranı: TEYDEB Alan Kurulu tarafından uygun görülen kısım

Destek Miktarı: Bilim Kurulu tarafından belirlenen üst sınır

Uygulama Süresi: Sınır yok

 

Kimler Yaralanabilir?

Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile,

  • sanayi odası,
  • ticaret odası,
  • ticaret ve sanayi odası,
  • ihracatçı birliğinden

herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan (üniversite, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliği)  herhangi biri TÜBİTAK’a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir.

Proje pazarları,

  • somut Ar-Ge düşünce ya da proje önerilerine sahip olup, bunları gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim duyan,
  • proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran,
  • arz edilen proje işbirliği önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen,

üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasına yönelik düzenlenen ulusal ve/veya uluslar arası etkinliklerdir.

Programın Öncelikleri: Belirli bir sanayi sektörüne  ya da teknoloji alanına yönelik, katılımcıların izleyici olarak değil, aktif katılımlarını sağlayacak şekilde kurgulanmış ve bu kapsamda atölye çalışmaları, paralel oturumlar ve mutlaka bütün katılımcıların proje önerilerini içeren sunumları ile proje ortaklarına yönelik ikili görüşme programlarını içermelidir. Destek ödemeleri etkinlik öncesi tek kalemde yapılmaktadır.

Program kapsamında hibe alan projelerdeki destek kalemleri;

  • Basım ve  kırtasiye giderleri: Etkinlik ile ilgili gerekli basım ve kırtasiye giderleri (davetiye, afiş, broşür, kitap, sarf malzemeleri, v.b),
  • Posta ve kurye giderleri: Etkinlik ile ilgili yapılan posta ve  kurye giderleri,
  • Ulaşım ve konaklama giderleri: Üniversite ve araştırma kuruluşlarından  etkinlik kapsamında proje fikriyle katılacak  kişilere ait uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile en fazla 100 (yüz) TL’ye kadar günlük konaklama giderleri.

 

Hibe Programı Başvurusu