Genel Destek Programı

Projeden yararlanmak isteyen işletmenin KOSGEB Veri Tabanında yer alması koşulu aranır. KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru formu ile kayıtlı olduğu Merkeze başvurur. Program süresi her bir işletme için 3 yıldır. Bu süre bitmeden Program tamamlanmış sayılmaz. Üç yıllık Program süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde Program yeniden başlayabilir. Bu durumda önceki kullandırılan destekler dikkate alınmaz.

Genel Destek Programı Destekleri

Destek Üst Limiti (TL)

Destek Oranı

1. ve 2. Bölge

3., 4., 5. ve 6. Bölge

1. Yurt İçi Fuar Desteği

30.000

%50

%60

2. Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

10.000

3. Tanıtım Desteği

15.000

4. Eşleştirme Desteği

15.000

5. Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

20.000

6. Danışmanlık Desteği

15.000

7. Eğitim Desteği

10.000

8. Enerji Verimliliği Desteği

30.000

9. Tasarım Desteği

15.000

10. Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

11. Belgelendirme Desteği

10.000

12. Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

20.000

Yurtiçi Fuar Desteği: Bu destek kapsamı içinde; boş alan (yer) kirası, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar.

Destek üst limiti;

        Yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarında 120 TL/m²

         Yurt içi ihtisas fuarları ve İzmir Enternasyonel Fuarı’nda 80 TL/ m²

Destekleme alanı her bir fuar için işletme başına azami 50 m²’dir. Mobilya, mermer gibi büyük ürün sergilenecek bir fuar olursa 100 m²’ye kadar artırılabilir.

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği: Bu destek kapsamında, Hizmet Merkezleri, Meslek Kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi Organizatör Kuruluş tarafından düzenlenen programlarda işletme temsilcilerinin;

          Konaklama giderleri,

         Ulaşım giderleri,

          Yurt dışı iş gezisi programı ile ilgili diğer giderlerini (tercüme ve rehberlik, fuar giriş ücretleri, toplantı-organizasyon giderleri) kapsar.

Geziye katılacak işletme temsilcileri, işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. Gezinin düzenlenebilmesi için sektör ayrımı olmadan en az 10 işletmenin katılımı gerekmektedir. Bu sınır alt sınır olup, organizasyona katılacak firmaların bu destekten yararlanma şartı yoktur.
Her bir gezi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı 2.000 TL’dir. Program süresince desteğin üst limiti 10.000 TL’dir.

Tanıtım Desteği: Bu kapsamda; Broşür, ürün kataloğu giderleri, Etiket baskılı tanıtım amaçlı CD giderleri ve yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini kapsar.
Bu destek, yurtiçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir. Desteklere sahip olması gereken kriterler ise;

     Broşür: En az 2 sayfa, renkli, işletme bilgilerinin ve ürün/hizmetleri hakkında kısa bir bilgi olması, basım tarihi ve basım yapan firmanın adı bulunması gerekmektedir. Destek kapsamında basılacak broşür sayısı ise 2.000 adet olmalıdır.

      Ürün Kataloğu: En fazla 8 sayfa, en az 4 renk baskılı, işletmenin tanıtım bilgileri, detaylı ürün/hizmet bilgileri, iletişim bilgileri, basım tarihi ve basım yapan işletmenin adı bulunmalıdır. Bastırılacak katalog sayısı ise 1.000 adet olmalıdır.

      Etiket Baskılı Tanıtım Amaçlı CD: İşletmenin tanıtım bilgileri, detaylı ürün bilgileri ve en az 90 sn’lik seslendirilmiş tanıtım filmi, iletişim bilgileri, hazırlanış tarihi, etiket baskılı ve interaktif olması gerekir. Bastırılacak CD sayısı en az 1.000 adet olmalıdır.

      Yurt dışında yayınlanan/dağıtılan yayınlara reklam verme: Yurt içi veya yurt dışında basılan ve yurt dışında dağıtılan reklamlardır. Bundan yararlanmak için bastırılacak broşür, ürün kataloğu ve etiket baskılı CD’de KOSGEB logosu ve internet adresi yer almalıdır.

Program süresince desteğin üst limiti 15.000 TL’yi geçemez.

Eşleştirme Desteği: Bu kapsamda işletmelerin, Danışmanlık, Organizasyonel ve Daimi sergi alanı hizmetlerine destek verilir. Program süresince desteğin üst limiti 15.000 TL’dir.

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği: Bu destek, en az fakülte/ 4 yıllık yüksekokul mezunu için verilir. Yeni istihdam edilecek veya başvuru tarihi itibariyle son 1 ay içinde istihdam edilmiş olanlara verilir. Üst limit kapsamında birden fazla kişi çalıştırabilir. Aylık üst limiti, her eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve 1.500 TL’yi geçemez. Asgari geçim indirimi net ücrete dahil edilemez. Üst limit 20.000 TL’dir.

Danışmanlık Desteği: Danışmanlık konuları; Genel Yönetim, AB ve Diğer kaynaklardan proje hazırlama, iş planı hazırlama, yatırım, pazarlama, üretim, insan kaynakları, mali işler ve finans, dış ticaret, Bilgisayar ve bilgi teknolojileri, enerji teknolojileri, yeni teknik ve teknolojiler, CE kapsamındaki ürün tasarım belgelendirme ve CE’ye uygun üretim ve Çevredir.
Her bir konu başlığı için hizmet süresi en az 20 adam-gün olup, destek miktarı 4.000 TL’yi geçemez. Üst limit 15.000 TL’dir.

Eğitim Desteği: yukarıda adı geçen konularda genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir. Her bir eğitim için destek miktarı 1.000 TL’yi geçemez. Bir konu başlığı altında verilecek destek üst limiti 4.000 TL’dir. Program süresinde desteğin üst limiti 10.000 TL’dir.

Enerji Verimliliği Desteği: Bu kapsamda, Ön ve Detaylı Etüt, Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) için danışmanlık ve enerji yöneticisi eğitim hizmetlerine destek verilir. Desteğin üst limiti 30.000 TL’yi aşamaz.

Tasarım Desteği: ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek sağlanır. Ancak, ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması şarttır. Program üst limiti 15.000 TL’dir.

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği: TPE veya Muadil yurtdışı kuruluştan, patent belgesi, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescil belgesi, entegre devre topografyaları tescil belgesi başvuru için yaptığı ödemeler ve patent vekili giderleri ile, TPE’ye muadil yurtdışı kuruluşlardan alınacak Marka Tescil Belgeleri için kuruma yaptığı ödemeler ile marka vekili giderlerine destek sağlanır. Program üst limiti, 20.000 TL’dir.

Belgelendirme Desteği: TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurumlardan ürün, sistem, personel, laboratuvar belgelerine ilişkin giderlere destek sağlanır. Bu destek, sadece belge için ödenen ücreti kapsar.
Önceden alınmış belgelere ve belge yenilemelerine destek sağlanmaz. Her belge için destek üst sınırı 2.500 TL, program süresince alınacak toplam destek miktarı ise 10.000 TL’yi geçemez.

Test, analiz ve kalibrasyon desteği: Kamu veya akredite olmuş kuruluşlardan alınacak test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir. KOSGEB laboratuvarları bunun dışındadır. Bu hizmetlerin işletme tesislerinde yapılması halinde hizmet veren personelin, konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamın dışındadır. Program üst limiti 20.000 TL’dir.

Hibe Programı Başvurusu