KOBİGEL-BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KOBİ’LERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KOBİ’LERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

KOSGEB,Bilişim Teknolojileri alanında üretim ve yazılım geliştirme faaliyetlerinde bulunan KOBİ’lerin; sayısal içerik ve ürünlerin geliştirilmesi, ulusal/uluslararası standartlara uyumlaştırılması, ürün/oyun/mobil uygulama/yazılım vb. bilgi teknolojilerinin ticarileştirilmesi ve bu kapsamda ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması amacıyla ‘Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerin Geliştirilmesi’’ teklif çağrısı ile üst limit geri ödemesiz 100.000 ( yüz bin) TL ve geri ödemeli 150.000 (yüz elli bin) TL olmak üzere azami 250.000 TL tutarında destek sağlanacaktır.

Destek Oranı: Tüm bölgelerde destek oranı %60

Program Toplam Bütçesi: 50.000.000,00                      Hedef Bölge: 1., 2., 3., 4., 5., 6. Bölgeler

Proje Başvurusu: 30 Mayıs – 1 Temmuz 2016                Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır.

NACE REV.2 Sınıflamasına Göre;

NACE REV.2 Sınıflamasına Göre;

 • 26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
 • 62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

Ülke genelinde orta ve düşük teknoloji alanında üretim yapan KOBİ’lere yönelik hazırlanacak projelerde Desteklenecek Proje Giderleri

Desteklenecek Proje Gider Grupları Geri Ödemesiz Desteğe İlişkin Şartlar

Geri Ödemeli

Desteğe İlişkin

Şartlar

A) Personel Giderleri

Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, taahhütname tarihinden sonra istihdam edilecek ve taahhütname tarihi itibariyle İşletmede son 4 (dört) ay içinde istihdam edilmemiş yeni personel desteklenebilecektir

75.000 TL’ye kadar

X

B) Makine-Teçhizat Giderleri

Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat ve kalıpların yeni olması şartı aranır

25.000 TL’ye kadar 150.000 TL’ye kadar

C) Yazılım Giderleri

Yazılım Lisans Giderleri

Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri

50.000 TL’ye kadar Sadece yazılım lisans giderleri için 100.000 TL’ye kadar

D) Hizmet Alım Giderleri

Eğitim giderleri,

Danışmanlık giderleri (Proje yazım ve uygulama danışmanlığı hariç),

Belgelendirme giderleri,

Test ve analiz giderleri,

Tanıtım,

Seyahat (Yurt Dışı)

Yurtiçi/Yurtdışı Fuar Katılımı

Diğer hizmet alımları:

- Bulut teknolojileri üzerinde yer alan altyapı, sanallaştırma, yazılım geliştirme platformu vb. hizmet alım ve kiralama giderleri,

- Bulut Hizmetleri (CRM, ERP, Office, Araç Takip, Mobil POS, e-fatura, Siber Güvenlik, IP Tabanlı Güvenlik Kamera, Sanal Telefon Santrali, Sanal Faks, Depolama, e-posta ve web sunucu, veri tabanı, video konferans vb. hizmet alım ve kiralama giderleri)

- Diğer Hizmet Alımları

75.000 TL’ye kadar

                X

 Uygun Proje Konuları;

 • Bilişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin; üretim süreçlerini ve ürün kalitesini iyileştirilmesi ile üretim kapasitesi ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçlere yönelik projeler,
 • Yeni teknolojilerin kullanımı konusunda yetkinliklerini artırmaya yönelik projeler,
 • Tasarım ve yeni ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik projeler,
 • Yeni yazılım, oyun ve mobil uygulamalarının geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Ulusal/uluslararası zorunluluklardan doğan kalite ve bilgi güvenliğine ilişkin belgelendirme/altyapı/e-imza entegrasyonunun oluşturulması ve güçlendirilmesine yönelik projeler,
 • Çevreye duyarlı ve enerji verimliliğini arttıran ürünlerin geliştirilmesine yönelik projeler,
 • İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler,

Ölçek;

 • 2015 Yılı mali verilerine göre net satış hasılatı en az 100.000 TL olan ve Bilanço Hesabı Esasına Göre defter tutan,
 • 2014-2015 yıllarından herhangi birinde “Brüt Satış Karı” elde eden, işletmeler başvurabilir.

Başvuru Formunun ekinde yer alacak belgeler,

 • Proje yöneticisine ve destek talep edilmesi halinde mevcut personele ait özgeçmiş,
 • Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar ile destek konusu gider kalemlerinin özelliği/kapsamı/süresi vb. hususları içeren dokümanlar,
 • Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar/fiyat araştırmaları (gider kaleminin özelliği gereği proforma fatura/fiyat araştırması temin edilemeyen durumlarda İşletme tarafından hazırlanacak maliyet çizelgesi)
 • Tutarı 50.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat araştırması gerekir.
 • 2015 yılı Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesi

1.ve 2.Bölgeler:Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,  Edirne, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova

3. 4. 5. ve 6. Bölgeler: Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak, Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri.

Hibe Programı Başvurusu