KOBİGEL-HIZLI BÜYÜYEN KOBİ’LERDE KAPASİTE GELİŞTİRME

KOSGEB

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

HIZLI BÜYÜYEN KOBİ’LERDE KAPASİTE GELİŞTİRME

KOSGEB,KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi temel hedefinden harekete; istihdam yaratma, ürün, hizmet ve iş modeli açılarından yenilik gerçekleştirilmesi amacıyla Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme’’ teklif çağrısı ile üst limit geri ödemesiz 300.000 ( üç yüz bin) TL ve geri ödemeli 300.000 ( üç yüz bin) TL olmak üzere azami 600.000 TL tutarında destek sağlanacaktır.

Destek Oranı: 1. ve 2. bölgelerde %60 (altmış), 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde % 80 (seksen)

Program Toplam Bütçesi: 150.000.000,00                      Hedef Bölge: 1.,2., 3., 4., 5., 6. Bölgeler

Proje Başvurusu: 30 Mayıs – 1 Temmuz 2016                Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır.

NACE REV.2 Sınıflamasına Göre;

11.01 Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması,12- Tütün ürünleri imalatı, 41- Bina İnşaatı, 42- Bina dışı yapıların inşaatı, 43- Özel inşaat faaliyetleri hariç olmak üzere KOSGEB tarafından desteklenebilen Tüm Sektörler program kapsamında proje başvurusunda bulunabilecektir.

Ülke genelinde orta ve düşük teknoloji alanında üretim yapan KOBİ’lere yönelik hazırlanacak projelerde 

Desteklenecek Proje Gider Grupları Geri Ödemesiz Desteğe İlişkin Şartlar

Geri Ödemeli

Desteğe İlişkin

Şartlar

A) Personel Giderleri

Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, taahhütname tarihinden sonra istihdam edilecek ve taahhütname tarihi itibariyle İşletmede son 4 (dört) ay içinde istihdam edilmemiş yeni personel desteklenebilecektir

100.000 TL’ye kadar

X

B) Makine-Teçhizat Giderleri

Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat ve kalıpların yeni olması şartı aranır

50.000 TL’ye kadar 300.000 TL’ye kadar

C) Yazılım Giderleri

Yazılımın lisans ve yazılıma ilişkin eğitim-danışmanlık giderleri desteklenebilecektir

50.000 TL’ye kadar Sadece yazılım lisans giderleri için 100.000 TL’ye kadar

D) Hizmet Alım Giderleri

Eğitim giderleri,

Danışmanlık giderleri (Proje yazım ve uygulama danışmanlığı hariç),

Belgelendirme giderleri,

Test ve analiz giderleri,

Tanıtım giderleri ( Ödeme yapılabilmesi için Yurtiçi Marka tescil belgesi şartı aranır),

Ürün tasarım giderleri.

100.000 TL’ye kadar

                X

E) Diğer Giderler

Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, yukarıda yer alan gider gruplarına girmeyen diğer giderler.

20.000 TL’ye kadar

              X

 • İşletme gelişimi için ihtiyaç duyulan kapasitenin (insan kaynağı, makine parkı, donanım vb) oluşturulmasına yönelik projeler,
 • Pazar payının arttırılmasına yönelik projeler
 • Ürün geliştirme ve çeşitlendirmesine yönelik projeler,
 • Hızlı büyümeyi destekleyici kurumsal altyapının oluşturulmasına yönelik projeler,
 • Tasarım ve yenilikçi ürün geliştirme yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Süreçlerin iyileştirmesi ve ürün kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla; belgelendirme, ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,
 • İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler

Ölçek;

 • 2015 Yılı verilerine göre; net satış hasılatı en az 500.000 TL, çalışan sayısı en az 5 olan,
 • 2014-2015 yıllarından herhangi birinde faaliyet karı elde eden,
 • 2013-2014-2015 yılları verilerine göre;

- 2014 ve 2015 yıllarında istihdam veya net satış hasılatında bir önceki yıla göre artış sağlayan,

- 2014 ve 2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış ortalaması en az % 20 olan, işletmeler başvurabilir.

Başvuru Formunun ekinde yer alacak belgeler,

 • Proje yöneticisine ait özgeçmiş,
 • Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar ile özelliklerini içeren dokümanlar,
 • Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar/fiyat araştırmaları (gider kaleminin özelliği gereği proforma fatura/fiyat araştırması temin edilemeyen durumlarda İşletme tarafından hazırlanacak maliyet çizelgesi)
 • Tutarı 50.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat araştırması gerekir.
 • Destek konusu gider kalemlerinin özelliği/kapsamı/süresi vb. hususları içeren dokümanlar,
 • 2014-2015 yılları için onaylı Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesi

1.ve 2.Bölgeler:Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,  Edirne, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova

3. 4. 5. ve 6. Bölgeler: Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak, Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri.

Hibe Programı Başvurusu