GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

 

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI

MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Güney Marmara Bölgesinde bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda işgücü niteliğinin artırılmasına yönelik kamu kurum ve kuruluşlarına MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI’’ ile toplam 7.500.000,00 TL tutarında destek sağlayacaktır.

SU

Son Başvuru Tarihi: 23.11.2018

 

Proje Süresi: Azami 15 ay          

Azami Destek Oranı: %90

Destek Miktarları:           Asgari Tutar: 100.000,00 TL                          Azami Tutar: 1.000.000,00 TL

 

Genel Amaç: Güney Marmara Bölgesinde bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda işgücü niteliğinin artırılması

Programın özel amacı: Güney Marmara Bölgesinin yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla mesleki eğitim kalitesinin artırılması, iş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılması ve bölgenin

öncelikli sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacının karşılanması

Program öncelikleri aşağıda sıralanmıştır:

1. Mesleki eğitimde kalitenin yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla artırılması

2. İş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılması

3. Mesleki eğitime erişimde güçlük çeken kesimlerin mesleki eğitime erişiminin sağlanması

Hibe Programı Başvurusu