Meyve Ve Sebzelerin İşlenmesi Ve Pazarlanması

Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (Ipard)

Meyve Ve Sebzelerin İşlenmesi Ve Pazarlanması- Alt Tedbiri Şartlı Başvuru-103-3

Program Otoritesi: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Hibe Oranı: Uygun harcamalar toplamının %50’si

Başvuru Tarihi: 10.02.2015

Toplam Destek Bütçesi: 110.290.351 Avro

Hibe Miktarı: Uygun harcamaların toplam değeri 50.000 avrodan düşük, 1.250.000 avrodan yüksek olamaz. 

Proje Süresi: Sadece bu başvuru çağrı ilanı dönemine özgü olarak;

1.         Proje Uygun harcama tutarı 0-250.000 avro arasında olan projelerde ve 250.000 avro üzerinde olup tek taksit olan projelerde, projenin en fazla 4 ay içerisinde tamamlanması ve bu 4 aylık süre içinde tamamlanır tamamlanmaz da Ödeme Talep Paketinin İl Koordinatörlüğüne ibrazı gerekmektedir.  

2.         Proje Uygun harcama tutarı 250.000 avro üzeri olan ve taksitlendirme yapılan projelerde uygulama dönemi 4 aydan uzun olsa bile,    ilk Ödeme Talep Paketinin projenin uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren ilk 4 ay içersinde İl Koordinatörlüğüne ibrazı gerekmektedir. .

UYGULANDIĞI İLLER:  Afyonkarahisar, Çankırı, Karaman, Ordu, Ağrı, Çorum, Kars, Samsun, Amasya, Denizli,. Kastamonu, Şanlıurfa, Aksaray, Diyarbakır, Konya, Sivas, Ankara, Elazığ, Kütahya, Tokat, Ardahan, Erzincan, Malatya, Trabzon, Aydın, Erzurum, Manisa, Uşak, Balıkesir, Giresun, Mardin, Van, Burdur, Hatay, Mersin, Yozgat, Bursa, Isparta, Muş, Çanakkale, Kahramanmaraş, Nevşehir

Programın Amacı:

  • Ayıklama,  tasnif ve paketleme yapan ve entegre soğuk hava tesisleri bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerin Topluluk standartlarına ulaştırılmasına yardımcı olunması ve yeni teknolojilerin uygulanması ile genel performansın ve rekabet gücünün geliştirilmesi,
  • Depolama ve saklamaya yönelik soğuk hava depolarının kurulması ile hasat zamanında ürünlerin turfanda kullanımının kolaylaştırılması,  piyasaların düzenlenmesi,  aynı zamanda kayıpların azaltılması ve ürün kalitesinin yükseltilmesidir.

Kimler Başvurabilir?

Kamu tüzel kişilikleri hariç olmak üzere, ulusal kanunlarca tanınmış tüzel kişiler (Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.)   gerekli uygunluk koşullarını sağlamak gerekmektedir.

İşletmelerin Sağlaması Gereken Koşullar:

$1-          5179 Sayılı Gıda Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmak

$1-          Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olmak

Başvuru Sahibinin Sağlaması Gereken Koşullar:

$1·         Başvuru sahibinin gerçek kişi veya tüzel kişi (üretici örgütü dışında) olması durumunda, başvuru sahibi Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı meyve ve/veya sebze üreticisi olmalıdır.

$1·         Üretici örgütü ise, 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan bir üretici örgütü olmalıdır.

$1·         5957 Sayılı “ Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi” hakkında Kanunun ve sonraki değişikliklerinin öngördüğü koşulları karşılamalıdır.

$1·         Mevcut işletmeler için başvuru aşamasında ve yatırımın sonunda, yeni işletmeler için ise yatırımın sonunda soğuk hava depo kapasitesinin 10.000 metreküpü aşmaması gerekmektedir.

$1·         Yatırımın konusu, AB’nin 1234/2007 sayılı Konsey Tüzüğü Bölüm 9: Meyve ve Sebze listesinde yer alan meyve ve sebzeler ile ilgili olmalıdır.

Hibe Programı Başvurusu