Süt Ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI KIRSAL KALKINMA PROGRAMI (IPARD)

“SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI” ALT TEDBİRİ ŞARTLI BAŞVURU-103-1

 

PROGRAM OTORİTESİ: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

HİBE ORANI: Uygun harcamalar toplamının %50’si

HİBE MİKTARI: Her bir proje için uygun harcamaların toplam değeri;  Süt İşleme Tesisleri için 50.000 Avro’dan az 3.000.000 Avro’dan fazla,  Süt  Toplayan  Üretici Örgütleri  için  ise  25.000  Avro’dan  az  1.000.000 Avro’dan fazla olamaz.

UYGULANDIĞI İLLER:  Afyonkarahisar, Çankırı, Karaman, Ordu, Ağrı, Çorum, Kars, Samsun, Amasya, Denizli,. Kastamonu, Şanlıurfa, Aksaray 15. Diyarbakır 26. Konya 37. Sivas, Ankara, Elazığ, Kütahya, Tokat, Ardahan, Erzincan, Malatya, Trabzon, Aydın, Erzurum, Manisa, Uşak, Balıkesir, Giresun, Mardin, Van, Burdur, Hatay, Mersin, Yozgat, Bursa, Isparta, Muş, Çanakkale, Kahramanmaraş, Nevşehir

PROGRAMIN AMACI: Küçük ve orta ölçekli süt işletme tesislerinin (günlük 10-70 ton kapasiteli) Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirilmesi ve yeni teknolojiler kullanarak performanslarının ve rekabet güçlerinin artırılması.  Kısıtlı sayıdaki mikro işletmenin (günlük 10 tondan az kapasiteye sahip olanlar) Avrupa Birliği standartlarına ulaşmasının desteklenmesi ve günlük kapasitelerinin ekonomik sürdürülebilirlik eşiği olarak belirlenen 10 tona ulaşması. Modern süt sağım üniteleri ve soğutma tanklarına sahip süt üreticileri/üretici örgütleri ile tedarik sözleşmeleri imzalamış olan süt işleme tesislerin sunduğu projelerin desteklenmesi yoluyla, entegre süt toplama ve işleme ağının kurulmasının teşvik edilmesi. Üretici örgütlerinin süt toplama tesisleri kurması konusunda desteklenmesi

KİMLER BAŞVURABİLİR:

Kamu  tüzel  kişilikleri  hariç  olmak  üzere  ulusal  kanunlarca  tanınmış  gerçek  ve  tüzel  kişiler (Kamu hissesi %25’den  fazla olan  tüzel kişilikler uygun değildir.)

İşletmeler için:

5179 Sayılı Gıda Kanunu (Süt Toplayan Üretici Örgütleri) ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile belirlenen üretim ve kayıt belgelerine sahip olan, ulusal vergi sistemine kayıtlı, proje kapsamındaki illerden birinde bulunan; ayrıca

$1Ø  Süt İşleme Tesisleri için: Günlük en az 10 ton, en fazla 70 ton kurulu işletme kapasitesine sahip olan; günlük 10 ton’dan daha az kurulu işleme kapasitesine sahip olan işletmelerde ise, yatırım sonunda günlük en az 10 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olacağını taahhüt eden

$1Ø  Süt Toplayan Üretici Örgütleri için: Günlük en az 10 ton en fazla 70 ton süt toplama kapasitesine sahip olan, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ya da 1581  sayılı  Tarım  Kredi  Kooperatifleri Kanunu  ya  da  5200  sayılı  Tarımsal  Üretici  Birlikleri  Kanununa  göre  kurulmuş, bir yıldan fazla süre önce kurulmuş ve faaliyette olan, yatırımın  sonunda  süt  toplama  merkezinin  tamamında  Topluluk  hijyen  ve  süt kalitesi standartları sağlayan

Başvuru sahibi gerçek kişiler ise:

$1Ø  Destek kararı alındığında (sözleşme imzalandığında) 65 yaşın üzerinde olmayan (66 yaşından gün almış olmamalıdır)

$1Ø  Başvuru sahibi; gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişilik ise üst yönetim kademesinden bir daimi çalışanı,  tarım teknik liseleri veya tarım,  veteriner hekimlik veya gıda konusunda üniversite veya meslek yüksek okulu diplomasına sahip olan

$1Ø  Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması alanında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olan

 

 

Hibe Programı Başvurusu