';
side-area-logo

Garanti Belgesi

Garanti Belgesi Nedir?

İthal edilen ve/veya yurt içinde üretimi yapılan ürünlerin bakanlık tarafından çerçevesi çizilmiş şartlar kapsamında ürün onarımı ve garanti süresinin belirtildiği belgeye garanti belgesi denilmektedir. Malların
kalitesine dair bir bilgi garanti belgesi içerisinde yer almaz. Garanti belgesi tüketicinin ilgili Kanun ve diğer mevzuattan doğan haklarının belirtildiği ve tüketiciye bildirildiği bir belgedir. Tüketici Garanti belgesi olan bir
ürün satın alındığında; ürünün satışı sonrası hizmet organizasyonunun kurulduğu, ürünün arızalı olması durumunda, ürünlerin teslim tarihinden itibaren minimum 2 yıl süresince ücretsiz tamir hakkı olduğu anlaşılmaktadır.

ticaret

Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir:

a)Üretici veya ithalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

b)Satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

c)Fatura tarih ve sayısı,

ç)Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,

d)Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,

e)Garanti süresi,

f)Azami tamir süresi,

g)Bütün parçaları dâhil olmak üzere malın tamamının garanti süresince garanti kapsamında olduğuna ilişkin bilgi,

ğ)Kanunun 11 inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi,

h)Kullanım hatalarına ilişkin bilgi,

ı)Tüketicilerin şikâyet ve itirazları hakkında başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,

i)Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar.

*Garanti Belgesi verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunabilir.

Garanti Belgesi nasıl alınır?

– Bir mal üreticisi iseniz ilk önce TSE Ürün belgesi alınız. Ürün belgelendirme için bulunduğunuz il ya da çevre illerde bir TSE il müdürlüğü vardır.

– Ürün belgelendirmesi kapsamına girmeyen ancak garanti verilmesi mecburi olan ürün ise ürününüz garanti şartlarına dair basılı bir evrak hazırlayınız.

– Garanti belgesi için öncelikle bir elektronik imza alınması gereklidir. Hizmet verilen sektörde satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi (sshyb) ya da başvurusu ve servis verilen sektöre göre servis ağı kurulması
gereklidir. İlgili firmanın garanti belgesi olup olmadığı Garanti Belgesi Sorgulama yapılarak bulunabilir.

– Firmanın yetkili servisler için TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ alması zorunludur.

– T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi Merkezi http://e-garanti.gtb.gov.tr/application/HTMLClient/ adresine girilir ve elektronik imza ile başvuru yapılır.