';
side-area-logo

Almanya Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı – Uluslararası İklim Girişimi (IKI)

STGM (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi) tarafından duyurulan ve Almanya Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı tarafından fonlanan Uluslararası İklim Girişimi (IKI) kapsamında pandemi sürecinde yerel halkların dayanıklılığı ve iklim değişikliğine uyumluluk hakkında yapılacak olan projeleri odağına alarak fonlayacaktır.

Son başvuru tarihi: 24 Mayıs 2021

Program Bütçesi 6.000.000,00 TL
Uygun Başvuru Sahipleri 200.000 Avro’nun altında yıllık bütçesi olan ve toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları vb. konularda çalışan küçük çaplı sivil toplum kuruluşları çağrıya başvurabilir.
Örnek Proje Konuları

·         Kadına şiddetle mücadele

·         Adalet, ekonomik haklar ve kadınların eğitime erişimi

·         Öz bakım ürünlerine erişim dâhil olmak üzere

·         Cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili hakların korunması ve tanıtılması.

Online Seminerlere katılım için;

  1. Seminer- 18 Mart 2021, 14.00 – 16.00
  2. Seminer – 13 Nisan 2021, 14.00 – 16.00

 

Kaynakça: https://www.international-climate-initiative.com/en/project-funding/information-for-applicants/iki-medium-grants/iki-medium-grants-2021