';
side-area-logo

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – İSGÜM Kontrol Belgesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çalışan sağlığının gözetmek, iş kazası / meslek hastalığı risklerinin azaltmak, iş teftişi örgütlerine tıbbi / teknik destek sunmak, işçi / işveren için eğitim düzenlemek, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için araştırma ve yayınlar hazırlamak için İşçi Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGEM) birimi kurulmuştur.

İSGÜM Kontrol Belgesi Nedir?

İSGÜM Kontrol Belgesi, ithal edilmek istenen amyant, benzol, toluol, solvent nafta, %90 ve daha fazla damıtılmış hafif yağlar, white spirit, hekzan, heptan, o-ksilen, m-ksilen, p-ksilen, ksilen izomerleri karışımı, organik çözücü içinde çözelti halinde bulunan maddeler, organik karma çözücü / inceltici, boya / vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar, vernik ve benzeri ürünler için kullanılan anorganik karma çözücü / inceltici kimyasalların işçi sağlığı ve güvenliği bakımından uygunluğunu denetleyen ve yapılan ithalatı kayıt altına alan bir belgedir.

Nasıl Başvurulur? Hangi Belgeler Gereklidir? Nelere Dikkat Edilmelidir?

2017 yılından itibaren başvurular çevrimiçi olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı üzerinden yapılmaktadır. Gümrük Müdürlüğünden alınan Tek Pencere şifresi ile başvuru gerçekleştirilir. İthal edilecek ürün Türkiye Gümrük Kapısına ulaşmadan önce İSGÜM Kontrol Belgesinin alınmış olması gerekir. Aksi takdirde İSGÜM Kontrol Belgesi onaylanana kadar ürünler bozulabilir ve geçen her gün için ardiye ücreti ödenmesi gerekir.
İSGÜM Kontrol Belgesi harcı 590 TL’dir. İSGÜM Kontrol Belgesi Düzeltme Harcı alınmamaktadır.

Başvuruda istenen belgeler;

-İthalatçı firma yetkilisinin imza ve firma kaşesi bulunan fatura sureti

-İngilizce haricinde yeminli çevirmene tercüme ettirilmiş Türkçe fatura ve orijinal fatura

-İngilizce haricinde yeminli çevirmene tercüme ettirilmiş Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

-Şirketi temsil eden yetkililerin imza sürküleri

-Mühürlü numune (gerekmesi halinde)

Başvuru formunda;

-Kontrol belgesinde yer alan ürün ismi ile Fatura Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda yer alan ürün ismi ve kodu ile aynı olmalıdır

-Ürün miktarları kilogram ya da litre cinsinden net olarak yazılmalıdır

-Ürünün kullanılacağı yer, ithalatçı, ürünü kullanacak firma bilgileri eksik bırakılmamalıdır

-Her ürün için ayrı kontrol belgesi talep edilmelidir

-Malzeme Güvenlik Bilgi Formunun her sayfası kaşelenip imzalanmalıdır

-Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda ürün isimleri altı çizilerek ya da fosforlanarak belirtilmelidir, sisteme taratıldıktan sonra belgelerde değişiklik yapılmamalıdır

-Technical Data Sheet ve Analiz Raporu MSDS yerine kullanılmamalıdır

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız.