';
side-area-logo

AB – EIT Kentsel Ulaşım 2022-2024 İş Planı Çağrısı

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü teklif çağrısına EIT Kentsel Ulaşım 2022-2024 İş Planı ile kentsel alanların kolektif kullanımını geliştiren çözümleri hızlandırmak; erişilebilir, uygun, emniyetli, verimli, sürdürülebilir ve düşük maliyetli çok modlu ulaşım sistemlerinin sağlanmasına katkıda bulunmayı konu eden proje başvurularını destekleyecektir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 18 Mayıs 2021 Saat 23:59

Azami Destek 7.700.000 AVRO
Proje Süresi 24 Ay
Son Başvuru Tarihi 18 Mayıs 2021 Saat 23:59
Program Öncelikleri

1. Yaşanabilir şehirler için şehir çapında bir yaklaşımın parçası olarak sokakları ve kamusal alanları taktik şehircilik ve sokak deneyleri ile iyileştirerek ve dönüştürerek ve şehirlerde benimsenen hareketlilik stratejileri ve planları üzerine inşa ederek sosyal inovasyon yaratmaktır.

2. Projeler, bir şehir veya kasabada kapsayıcı, güvenli ve erişilebilir kamusal alan tasarımı için pilot uygulamalar uygulayacak ve tüm yerel sakinler için yaşanabilirliği iyileştirmeye yardımcı olmak için topluluklarda – özellikle bağlantısız ve daha az merkezi mahallelerde – uzun vadeli politika değişikliği için ivme oluşturmalıdır.

Proje Konuları

 

·         Akademi Teklif Çağrısı

·         İş Yaratma Teklif Çağrısı

·         Vatandaş Katılım Teklif Çağrısı

·         Teklifler için İnovasyon Çağrısı

·         Kamusal Alan Teklif Çağrısı

·         Bölgesel Yenilik Programı Teklif Çağrısı